โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพัทลุง[ต้องการอ้างอิง] เปิดการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นาย พงค์ทิพย์ มะโนเรศ

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ห่างจากสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง และ ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 50 เมตร มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ตามทะเบียนพัสดุของธนารักษ์จังหวัดพัทลุงที่ 188 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนช่วยทุกขราษฎร์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนทางหลวง

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2465 ก่อตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เดิมเคยเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่ตรงกันข้ามแขวงการทางพัทลุง จัดการศึกษาเป็นแบบสหศึกษา สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายฉัตร โสภณ เป็นครูใหญ่คนแรก
 • เดือนเมษายน พ.ศ. 2468 พระยาคณาสัยสุนทร เจ้าเมืองพัทลุงได้ปรับปรุงผังเมือง และได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่ศาลาโรงธรรมวัดคูหาสวรรค์ ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลคูหาสวรรค์ 1 (วัดคูหาสวรรค์) มีนายดิส โสมอ่อน เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2479 ทางราชการได้สร้างโรงเรียนขึ้นที่สนามหน้าวัดคูหาสวรรค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) จึงได้ย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2480 ต่อมาทางราชการได้จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล และได้ยกฐานะตำบลคูหาสวรรค์ให้อยู่ในการปกครองของเทศบาลเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดคูหาสวรรค์)
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ทางราชการได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นหลังที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จึงได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์ มีนายบุญชู ปุรินทราภิบาล เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปรับปรุงของอำเภอและจังหวัด
 • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 ได้โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้มีชื่อว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ มีนายสุด นุกูลรัตน์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ปี พ.ศ. 2518 มีนายธีรพงศ์ บัวเนียม เป็นครูใหญ่ โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ
 • พ.ศ. 2526 นางยินดี ถาวโรจน์ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้นำคณะครูร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าทำการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกรมการปกครอง คือ “วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน” ประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน จำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานเมื่อ พ.ศ. 2543
 • พ.ศ.2554-ปัจจุบันนายพงทิพย์ มโนเรศ ได้มาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ได้ให้เลือกตั้งสภานักเรียน แข่งกีฬาภายใน กีฬาสี และการพักค่ายของลูกเสือ

อ้างอิง[แก้]