โรงเรียนอนุบาลทัสนินทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Tussnintorn.JPG

โรงเรียนอนุบาลทัสนินทร ตั้งอยู่เลขที่ 191/228 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ โครงการ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 มีอาคารเป็นตึก 3 ชั้น มี 3 ห้องเรียนและมี 9 ห้องประกอบการ ได้ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานอันแน่วแน่ของคณะผู้บริหารโรงเรียนที่มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเด็กก่อนประถมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงและมีความเจริญงอกงามพร้อมกันทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ อบรมให้เด็กรู้จักแนวทางของพุทธศาสนาควบคู่ไปกับวิทยาการที่ทันสมัย มุ่งเน้นการอบรมศีลธรรม จริยธรรม มารยาทที่ดีงามเพื่อพัฒนาจิตใจ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและมีความสุขในการเรียนรู้

โรงเรียนได้เปิดสอนตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา ประเภทสามัญศึกษาโดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลทัสนินทร ตามใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เลขที่ ชม 01 - 004/2549 ออกให้ ณ. วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ออกให้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีนายธานินทร์ ตั้งโสภณ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนางสาวจรินดา จันทร์แปลง เป็นผู้จัดการ และมีนางพรชนก คงปั้น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะผู้บริหาร คณะครูมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้บริหารและครูมืออาชีพ ที่คอยดูแล เอาใจใส่ จัดระบบการเรียนรู้ และอบรมเลี้ยงดูเด็กทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมือนลูกของตนเอง

สัญลักษณ์[แก้]

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

เด็กคือวัยบริสุทธิ์อันสดใส เราต้องทุ่มเทหัวใจเอาใจใส่ดูแล

คำขวัญของโรงเรียน[แก้]

ขุมทรัพย์ความรู้ ก้าวสู่โลกกว้าง ทัสนินทรนำทาง เสริมสร้างปัญญา

อ้างอิง[แก้]