โมลิทวารุสคิคฮ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โมลิทวารุสคิคฮ์
English: คำภาวนาแห่งชาวรัสเซีย
Молитва русских
Molitva russkikh

เพลงชาติเดิมของรัสเซีย
เนื้อร้องวาซิลี จูคอฟสกี
ทำนองทำนองของก็อดเซฟเดอะควีน
รับไปใช้ค.ศ. 1816
เลิกใช้ค.ศ. 1833
ก่อนหน้า"ขอให้สายฟ้าแห่งชัยชนะจงฟาดลงมา!"
ถัดไป"พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!"
ตัวอย่างเสียง
คำภาวนาแห่งชาวรัสเซีย

โมลิทวารุสคิคฮ์ (รัสเซีย: Молитва русских, อักษรโรมัน: Molitva russkikh, สัทอักษรสากล: [mɐˈlʲitvə ˈruskʲɪx]) หรือ คำภาวนาแห่งชาวรัสเซีย (อังกฤษ: The Prayer of Russians) เป็นเพลงชาติของจักรวรรดิรัสเซีย โดยใช้ทำนองของเพลงชาติอังกฤษ ก็อดเซฟเดอะคิง โดยประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2359 ถึง พ.ศ. 2376 แล้วเปลี่ยนมาใช้ โบเช ซาร์ยาครานี

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องอักษรซีริลลิก[แก้]

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всѣхъ утѣшителю—
Всё ниспошли!

Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
Царство ей стройное,
Въ силѣ спокойное!
Всё-жъ недостойное
Прочь отжени!

О, Провидѣніе!
Благословеніе
Намъ ниспошли!
Къ благу стремленіе,
Въ счастьѣ смиреніе,
Въ скорби терпѣніе
Дай на земли!

ถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน[แก้]

Bozhe, tsarya khrani!
Slavnomu dolgi dni
Day na zemli! (2X)
Gordykh smiritelyu,
Slabykh khranitelyu,
Vsyekh uteshitelyu -
Vsyë nisposhli!

Pervoderzhavnuyu
Rus' pravoslavnuyu
Bozhe, tsarya khrani!
Tsarstvo yey storoynoye!
V sile spokoynoye!
Vsë-zh nedostoynoye
Proch' otzheni!

O, Provideniye!
Blagosloveniye
Nam nisposhli!
K blagu stremlenye,
V schast'ye smireniye,
V skorbi terpeniye
Day na zemli!

แปลภาษาไทย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]