โกทูโนว์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548[1] โดยในขณะนั้นมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะย้ายมาเมืองไทยในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549[2] ภายใต้การสนับสนุนหลักจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) โดยภายในเว็บไซต์มีการแบ่งย่อยเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ชุมชนเบาหวาน ชุมชนอาหารปลอดภัย ชุมชนการป้องกันโรค นอกจากนี้ ในแต่ละหน้าจะเชื่อมโยงกันตามกลุ่มป้ายเพื่อง่ายต่อการค้นหาและเชื่อมโยงเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน

ผู้เขียน GotoKnow ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา จากองค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐบาล วงการศึกษา และวงการแพทย์ โดยมีผู้เขียนมากกว่า 65,000 คน และมีผู้เข้าชมกว่า 21,000 คนต่อวัน โดยเฉพาะในวงการศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และคณะได้นำหลักการแนวคิดในการจัดการความรู้มาเผยแพร่ให้กับผู้บริหารต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 และได้มีนักการศึกษาหลายท่านนำไปขยายผลต่อยอดการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เช่น ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ได้เขียนหนังสือ "การจัดการความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา" เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในรุ่นปัจจุบันเป็นซอฟต์แวร์เสรีในชื่อ "KnowledgeVolution" ที่พัฒนาโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ซึ่งซอฟต์แวร์นี้ใช้ลิขสิทธิ์แบบ GPL ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

สำหรับการบริหารจัดการ GotoKnow.org นั้น ในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณในพัฒนาระบบและบริหารจัดการจากสถาบันส่งเสริมการจัดกาความรู้เพื่อสังคม (สคส.) อีกทั้งในช่วงก่อนหมดทุนในปีที่ 3 ได้มีการรับเงินบริจาคจากสมาชิก GotoKnow.org เพื่อสมทบทุน "กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ GotoKnow.org / Learners.in.th" และ ณ ปัจจุบัน GotoKnow.org ได้รับการสนับสนุนหลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 3 ปี

การพัฒนา GotoKnow.org[แก้]

GotoKnow.org ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า KnowledgeVolution ซึ่งเป็นระบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Open-Source Web-Based Enterprise Knowledge Management System) ชิ้นแรกของประเทศไทย ที่พัฒนาโดยทีมงาน UsableLabs และ โดยเริ่มแรกของการพัฒนานั้น ได้รับการสนับสนุนหลักจาก มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

KnowledgeVolution เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในรูปแบบเผยแพร่รหัสต้นฉบับ (Source Code) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าโอเพนซอร์ซ ให้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ๆ สามารถนำไปติดตั้งใช้งานทั้งในเครือข่ายแบบอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

โกทูโนว์เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมจากประเทศไทยมากเป็นอันดับที่ 261 (19 กันยายน 2557) จากการจัดอันดับโดยอะเล็กซา [3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "กว่าจะเป็น GotoKnow.org". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2007-08-11.
  2. ย้ายเครื่องแม่ข่ายกลับประเทศเป็นที่เรียบร้อย เก็บถาวร 2007-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ข่าวจากบล็อก gotoknow
  3. Site overview: gotoknow.org เก็บถาวร 2015-07-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Alexa

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • เว็บไซต์ทางการ