ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Starbox detail

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย

คำอธิบาย[แก้]

แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบกล่องข้อมูลที่ใช้สำหรับการบรรยายข้อมูลดาวฤกษ์ ชุดแม่แบบนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย {{Starbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Starbox end}} พารามิเตอร์ในลำดับนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกตัว ถ้าค่าใดไม่ได้กรอกไว้ การแสดงผลจะข้ามบรรทัดนั้นไปโดยอัตโนมัติ

สำหรับแม่แบบนี้ ให้ใช้งานโดยการพิมพ์ดังนี้

{{Starbox detail
| source = <!--[url ของแหล่งที่มา]-->
| mass = <!--มวล (หน่วย เท่าของมวลดวงอาทิตย์)-->
| radius = <!--รัศมี (หน่วย เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์)-->
| gravity = <!--แรงโน้มถ่วงที่พื้นผิว (given as the base 10 logarithm expressed in cgs units)-->
| luminosity = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์); prefer luminosity_bolometric or luminosity_visual-->
| luminosity_bolometric = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์), bolometric-->
| luminosity_visual = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์), visual (V)-->
| temperature = <!--อุณหภูมิ (หน่วย เคลวิน)-->
| metal = <!--ค่าความเป็นโลหะ (แม่แบบนี้ไม่แสดงหน่วย)-->
| rotation = <!--การหมุนรอบตัวเอง (แม่แบบนี้ไม่แสดงหน่วย)-->
| rotational_velocity = <!--ความเร็วในการหมุนรอบตัวเอง (v sin i, หน่วย km/s)-->
| age = <!--อายุ (หน่วย ปี)-->
}}

ในกรณีที่มีดาว 2 ดวง ให้พิมพ์ดังนี้

{{Starbox detail
| source = <!--[url ของแหล่งที่มา]-->
| component1 = <!--ชื่อดาวฤกษ์ที่หนึ่ง-->
| mass = <!--มวล (หน่วย เท่าของมวลดวงอาทิตย์)-->
| radius = <!--รัศมี (หน่วย เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์)-->
| gravity = <!--แรงโน้มถ่วงที่พื้นผิว (given as the base 10 logarithm expressed in cgs units)-->
| luminosity = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์); prefer luminosity_bolometric or luminosity_visual-->
| luminosity_bolometric = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์), bolometric-->
| luminosity_visual = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์), visual (V)-->
| temperature = <!--อุณหภูมิ (หน่วย เคลวิน)-->
| metal = <!--ค่าความเป็นโลหะ (แม่แบบนี้ไม่แสดงหน่วย)-->
| rotation = <!--การหมุนรอบตัวเอง (แม่แบบนี้ไม่แสดงหน่วย)-->
| rotational_velocity = <!--ความเร็วในการหมุนรอบตัวเอง (v sin i, หน่วย km/s)-->
| age = <!--อายุ (หน่วย ปี)-->
| component2 = <!--ชื่อดาวฤกษ์ที่สอง-->
| mass2 = <!--มวล (หน่วย เท่าของมวลดวงอาทิตย์)-->
| radius2 = <!--รัศมี (หน่วย เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์)-->
| gravity2 = <!--แรงโน้มถ่วงที่พื้นผิว (given as the base 10 logarithm expressed in cgs units)-->
| luminosity2 = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์); prefer luminosity_bolometric or luminosity_visual-->
| luminosity_bolometric2 = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์), bolometric-->
| luminosity_visual2 = <!--กำลังส่องสว่าง (หน่วย เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์ities), visual (V)-->
| temperature2 = <!--อุณหภูมิ (หน่วย เคลวิน)-->
| metal2 = <!--ค่าความเป็นโลหะ (แม่แบบนี้ไม่แสดงหน่วย)-->
| rotation2 = <!--การหมุนรอบตัวเอง (แม่แบบนี้ไม่แสดงหน่วย)-->
| rotational_velocity2 = <!--ความเร็วในการหมุนรอบตัวเอง (v sin i, หน่วย km/s)-->
| age2 = <!--อายุ (หน่วย ปี)-->
}}

แม่แบบอื่นๆ ในชุดแม่แบบกล่องข้อมูลดาวฤกษ์ ซึ่งจะใช้ในระหว่างกลางตามความต้องการ แสดงตามรายการดังต่อไปนี้

{{Starbox begin}}
{{Starbox image}}
{{Starbox observe}}
{{Starbox observe 2s}}
{{Starbox observe 3s}}
{{Starbox character}}
{{Starbox astrometry}}
{{Starbox visbin}}
{{Starbox orbit}}
{{Starbox detail}}
{{Starbox relpos}}
{{Starbox catalog}}
{{Starbox reference}}
{{Starbox end}}

ดูเพิ่ม[แก้]