แม่แบบ:Starbox catalog

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย
ชื่ออื่น
{{{names}}}
{{{component1}}}: {{{names1}}}
{{{component2}}}: {{{names2}}}
{{{component3}}}: {{{names3}}}
{{{component4}}}: {{{names4}}}

คำอธิบาย[แก้]

แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบกล่องข้อมูลที่ใช้สำหรับการบรรยายข้อมูลดาวฤกษ์ ชุดแม่แบบนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย {{Starbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Starbox end}} พารามิเตอร์ในลำดับนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกตัว ถ้าค่าใดไม่ได้กรอกไว้ การแสดงผลจะข้ามบรรทัดนั้นไปโดยอัตโนมัติ

สำหรับแม่แบบนี้ ให้ใช้งานโดยการพิมพ์ดังนี้

{{Starbox catalog
| names = <!--Other catalog designations-->
}}

ถ้ามีการใช้ระบบตั้งชื่อหลายระบบ ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างระบบตั้งชื่อแต่ละระบบ ไม่จำเป็นต้องตัดขึ้นบรรทัดใหม่ (เนื่องจากจำกัดความกว้างกล่องข้อมูลไว้แล้ว) รูปแบบของระบบตั้งชื่อต่างๆ ดูที่ IAU standard

แม่แบบอื่นๆ ในชุดแม่แบบกล่องข้อมูลดาวฤกษ์ ซึ่งจะใช้ในระหว่างกลางตามความต้องการ แสดงตามรายการดังต่อไปนี้

{{Starbox begin}}
{{Starbox image}}
{{Starbox observe}}
{{Starbox observe 2s}}
{{Starbox observe 3s}}
{{Starbox character}}
{{Starbox astrometry}}
{{Starbox visbin}}
{{Starbox orbit}}
{{Starbox detail}}
{{Starbox relpos}}
{{Starbox catalog}}
{{Starbox reference}}
{{Starbox end}}

ดูเพิ่ม[แก้]