ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Starbox observe

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย
ข้อมูลสังเกตการณ์
ต้นยุคอ้างอิง {{{epoch}}}      วิษุวัต
กลุ่มดาว {{{constell}}}
Pronunciation {{{pronounce}}}
ไรต์แอสเซนชัน {{{ra}}}
เดคลิเนชัน {{{dec}}}
ความส่องสว่างปรากฏ (V) {{{appmag_v}}}

คำอธิบาย

[แก้]

แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบกล่องข้อมูลที่ใช้สำหรับการบรรยายข้อมูลดาวฤกษ์ ชุดแม่แบบนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย {{Starbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Starbox end}} การระบุค่าไรต์แอสเซนชั่นและเดคลิเนชั่นแนะนำว่าควรใช้แม่แบบ {{RA}} และ {{DEC}} ถ้าไม่ทราบค่าความสว่าง (ความส่องสว่างปรากฏ) ให้เว้นเอาไว้ การแสดงผลจะข้ามหัวข้อนี้ไป ในกรณีที่เป็นระบบดาวสองดวงหรือสามดวงและมีค่าไรต์แอสเซนชั่นและเดคลิเนชั่นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละดวง ให้ใช้แม่แบบ {{Starbox observe 2s}} และ {{Starbox observe 3s}}

สำหรับแม่แบบนี้ ให้ใช้งานโดยการพิมพ์ดังนี้

{{Starbox observe
| epoch = <!--Epoch of observation-->
| equinox = <!--Equinox of coordinates (defaults to epoch)-->
| constell = <!--ชื่อกลุ่มดาว-->
| ra = <!--ไรต์แอสเซนชั่น-->
| dec = <!--เดคลิเนชั่น-->
| appmag_v = <!--ความส่องสว่างปรากฏ (Johnson-Cousins V system)-->
}}

แม่แบบอื่นๆ ในชุดแม่แบบกล่องข้อมูลดาวฤกษ์ ซึ่งจะใช้ในระหว่างกลางตามความต้องการ แสดงตามรายการดังต่อไปนี้

{{Starbox begin}}
{{Starbox image}}
{{Starbox observe}}
{{Starbox observe 2s}}
{{Starbox observe 3s}}
{{Starbox character}}
{{Starbox astrometry}}
{{Starbox visbin}}
{{Starbox orbit}}
{{Starbox detail}}
{{Starbox relpos}}
{{Starbox catalog}}
{{Starbox reference}}
{{Starbox end}}

ดูเพิ่ม

[แก้]