แม่แบบ:Starbox astrometry

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย
มาตรดาราศาสตร์

คำอธิบาย[แก้]

แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบกล่องข้อมูลที่ใช้สำหรับการบรรยายข้อมูลดาวฤกษ์ ชุดแม่แบบนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย {{Starbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Starbox end}} พารามิเตอร์ในลำดับนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกตัว ถ้าค่าใดไม่ได้กรอกไว้ การแสดงผลจะข้ามบรรทัดนั้นไปโดยอัตโนมัติ ยกเว้นกรณีที่ไม่กรอก dist_ly กับ dist_pc แต่มีการกรอก parallax ค่าระยะห่างของวัตถุจะคำนวณให้เองจากค่า parallax ที่ให้ถ้าได้ให้ค่า p_error เอาไว้ เพื่อให้ทำการคำนวณเช่นนี้ได้ ควรใส่ค่า parallax หรือ p_error เอาไว้ในช่อง parallax_footnote จะเหมาะสมกว่า

สำหรับแม่แบบนี้ ให้ใช้งานโดยการพิมพ์ดังนี้

{{Starbox astrometry
| radial_v = <!--ความเร็วแนวเล็ง (หน่วย กิโลเมตรต่อวินาที)-->
| prop_mo_ra = <!--การเคลื่อนที่เฉพาะ (RA), μα cos δ (หน่วย มิลลิพิลิปดาต่อปี)-->
| prop_mo_dec = <!--การเคลื่อนที่เฉพาะ (dec), μδ (หน่วย มิลลิพิลิปดาต่อปี)-->
| parallax = <!--พารัลแลกซ์ (หน่วย มิลลิพิลิปดา)-->
| p_error = <!--ค่าผิดพลาดพารัลแลกซ์ (หน่วย มิลลิพิลิปดา)-->
| parallax_footnote = <!--เชิงอรรถพารัลแลกซ์-->
| dist_ly = <!--ระยะทาง (หน่วย ปีแสง)-->
| dist_pc = <!--ระยะทาง (หน่วย พาร์เซก)-->
| absmag_v = <!--ความส่องสว่างสัมบูรณ์ (Johnson-Cousins V system)-->
}}

แม่แบบอื่นๆ ในชุดแม่แบบกล่องข้อมูลดาวฤกษ์ ซึ่งจะใช้ในระหว่างกลางตามความต้องการ แสดงตามรายการดังต่อไปนี้

{{Starbox begin}}
{{Starbox image}}
{{Starbox observe}}
{{Starbox observe 2s}}
{{Starbox observe 3s}}
{{Starbox character}}
{{Starbox astrometry}}
{{Starbox visbin}}
{{Starbox orbit}}
{{Starbox detail}}
{{Starbox relpos}}
{{Starbox catalog}}
{{Starbox reference}}
{{Starbox end}}

ดูเพิ่ม[แก้]