แม่แบบ:Starbox relpos

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย
ตำแหน่ง (relative to {{{primary}}})

คำอธิบาย[แก้]

แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบกล่องข้อมูลที่ใช้สำหรับการบรรยายข้อมูลดาวฤกษ์ ชุดแม่แบบนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย {{Starbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Starbox end}} สำหรับแม่แบบนี้สามารถใช้ได้ 2 แบบดังนี้

  1. เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแม่แบบ starbox โดยอ้างถึงดาวฤกษ์หลักที่มีดาวอื่นร่วมในระบบเดียวกัน ในกรณีนี้ primary ให้ใส่ข้อมูลชื่อ รหัส หรืออักษรย่อของดาวฤกษ์หลัก ส่วน component ให้ใส่ข้อมูลชื่อ รหัส หรืออักษรย่อของดาวฤกษ์อื่น
  2. เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแม่แบบ starbox โดยอ้างถึงดาวฤกษ์ที่มีตำแหน่งเกี่ยวพันกับดาวฤกษ์หลักดวงอื่นที่ทราบข้อมูลแน่นอน ในกรณีนี้ primary ให้ใส่ข้อมูลชื่อ รหัส หรืออักษรย่อของดาวฤกษ์หลักดวงนั้น ส่วน component ไม่ต้องใช้

การใช้งานแม่แบบนี้ ให้ใช้งานโดยพิมพ์ดังนี้

{{Starbox relpos
| epoch = <!-- Epoch of observation of separation -->
| primary = <!--ชื่อดาวฤกษ์หลัก-->
| component = <!--ชื่อดาวฤกษ์ที่แยกจากดาวฤกษ์หลักและต้องการให้แสดงผล-->
| angdistsec = <!--ระยะห่างเชิงมุม หน่วยพิลิปดา (alternatively, use angdistmas)-->
| angdistmas = <!--ระยะห่างเชิงมุม หน่วยมิลลิพิลิปดา (alternatively, use angdistsec) -->
| angdistref = <!--ข้อมูลอ้างอิงสำหรับระยะห่างเชิงมุม -->
| posang = <!--Position angle, หน่วย องศา-->
| posangref = <!--ข้อมูลอ้างอิงสำหรับ position angle -->
| projsep = <!--Observed projected separation, หน่วย หน่วยดาราศาสตร์ (AU)-->
| projsepref = <!--Reference for projected separation -->
}}

แม่แบบอื่นๆ ในชุดแม่แบบกล่องข้อมูลดาวฤกษ์ ซึ่งจะใช้ในระหว่างกลางตามความต้องการ แสดงตามรายการดังต่อไปนี้

{{Starbox begin}}
{{Starbox image}}
{{Starbox observe}}
{{Starbox observe 2s}}
{{Starbox observe 3s}}
{{Starbox character}}
{{Starbox astrometry}}
{{Starbox visbin}}
{{Starbox orbit}}
{{Starbox detail}}
{{Starbox relpos}}
{{Starbox catalog}}
{{Starbox reference}}
{{Starbox end}}

ดูเพิ่ม[แก้]