ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Starbox short

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย
{{{name}}}
ข้อมูลสังเกตการณ์
ต้นยุคอ้างอิง J2000.0 (ICRS)      วิษุวัต J2000.0 (ICRS)
กลุ่มดาว
ไรต์แอสเซนชัน
เดคลิเนชัน

Directory[แก้]

แม่แบบนี้สามารถใช้โดยลำพังได้ ไม่ต้องใช้หลายแม่แบบประกอบกันเหมือนอย่าง แม่แบบ:กล่องข้อมูล ดาวฤกษ์ โดยสามารถใช้ได้ดังนี้

{{Starbox short
| name = <!--ชื่อดาว-->
| constell = <!--ชื่อกลุ่มดาว-->
| ra = <!--ไรต์แอสเซนชั่น-->
| dec = <!--เดคลิเนชั่น-->
| appmag_v = <!--ความส่องสว่างปรากฏ(Johnson-Cousins V system)-->
| absmag_v = <!--ความส่องสว่างสัมบูรณ์ (Johnson-Cousins V system)-->
| dist_ly = <!--ระยะห่าง (หน่วยเป็นปีแสง, with error)-->
| dist_pc = <!--ระยะห่าง (หน่วยเป็นพาร์เซก, with error)--->
| class = <!--ชนิดของดาวฤกษ์-->
| names = <!--ชื่อตามระบบการตั้งชื่ออื่น-->
| Simbad = <!--Search string for link to SIMBAD-->
| ARICNS = <!--Search string for link to ARICNS-->
| NSTED = <!--Search string for link to NStED-->
| EPE = <!--Search string for link to Extrasolar Planets Encyclopaedia-->
}}

This uses the default epoch of J2000.0 and equinox of J2000.0 (ICRS.) This can be overridden by using the following syntax:

{{Starbox short
| name = <!--Star name-->
| epoch = <!--Epoch of observation-->
| equinox = <!--Equinox of coordinates (defaults to epoch)-->
| constell = <!--Constellation name-->
| ra = <!--Right ascension-->
| dec = <!--Declination-->
| appmag_v = <!--Apparent magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| absmag_v = <!--Absolute magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| dist_ly = <!--Distance (in light-years, with error)-->
| dist_pc = <!--Distance (in parsecs, with error)--->
| class = <!--Stellar class-->
| names = <!--Other catalog designations-->
| Simbad = <!--Search string for link to SIMBAD-->
| ARICNS = <!--Search string for link to ARICNS-->
| NSTED = <!--Search string for link to NStED-->
| EPE = <!--Search string for link to Extrasolar Planets Encyclopaedia-->
}}

The line absmag_v can be omitted if the absolute magnitude is not known; the absolute magnitude will then be omitted from the infobox. Similarly, the lines dist_ly and dist_pc can be omitted if the distance is not known, class can be omitted if the spectral type is not known, appmag_v can be omitted if the apparent magnitude is not known, names can be omitted if there are no other designations or it is not desired to list other designations, and Simbad, ARICNS, NSTED, and EPE can be omitted if links to SIMBAD, ARICNS, NStED, and Extrasolar Planets Encyclopaedia are not desired. If the line equinox is omitted, the equinox will be taken to be the same as the epoch.

There is an IAU standard for the format of catalog designations.

Examples[แก้]


60 Cancri
ข้อมูลสังเกตการณ์
ต้นยุคอ้างอิง J2000.0      วิษุวัต J2000.0 (ICRS)
กลุ่มดาว ปู
ไรต์แอสเซนชัน 08h 55m 55.6s
เดคลิเนชัน +11° 37′ 34″
ความส่องสว่างปรากฏ (V) +5.44
ความส่องสว่างสัมบูรณ์ (V)-0.82
ระยะห่าง582±113 ly
(179±35 pc)
ชนิดสเปกตรัมK5III
ชื่ออื่น
HD 76351, HR 3550
ฐานข้อมูลอ้างอิงอื่น
SIMBADdata
{{Starbox short 
| name = 60 Cancri
| epoch = [[J2000.0]]
| equinox = [[J2000.0]] ([[International Celestial Reference System|ICRS]])
| constell = [[กลุ่มดาวปู|ปู]]
| ra = {{RA|08|55|55.6}}
| dec = {{DEC|+11|37|34}}
| appmag_v = +5.44
| absmag_v = -0.82
| dist_ly = 582±113
| dist_pc = 179±35
| class = K5III
| names = [[Henry Draper Catalogue|HD]]&nbsp;76351, [[Harvard Revised catalogue|HR]]&nbsp;3550
| Simbad = HD+76351
}}

ดูเพิ่ม[แก้]