แม่แบบ:Planetbox reference

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลของดาวเคราะห์นอกระบบ การแสดงข้อมูลจะต้องขึ้นต้นด้วย {{Planetbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Planetbox end}} เสมอ สำหรับแม่แบบนี้ใช้สำหรับใส่ลิงก์ไปยังรายชื่อวัตถุในระบบของ ซิมแบด (SIMBAD) และใน สารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบ โดยใช้งานดังนี้

{{Planetbox reference
| star = <!--Designation of primary star of extrasolar planet, as used in the EPE-->
| planet = <!--Letter of planet (b, c, d, ...), as used in the EPE; default is b -->
| simbad = <!--Designation used in SIMBAD, if different from EPE-->
}}

ตัวอย่าง:

{{Planetbox begin|name=HD 20367 b}}
{{Planetbox reference
| star = HD+20367
| planet = b
}}
{{Planetbox end}}

จะได้ผลออกมาดังนี้

HD 20367 b
ดาวเคราะห์นอกระบบ รายชื่อ
อ้างอิงกับฐานข้อมูลอื่น
สารานุกรม
ดาวเคราะห์นอกระบบ
ข้อมูล
ซิมแบดข้อมูล

ให้ใช้ชุดแม่แบบต่อไปนี้ประกอบกัน และเรียงกันตามลำดับต่อไปนี้

{{Planetbox begin}}
{{Planetbox image}}
{{Planetbox star}}
{{Planetbox star detail}}
{{Planetbox separation}}
{{Planetbox orbit}}
{{Planetbox character}}
{{Planetbox discovery}}
{{Planetbox catalog}}
{{Planetbox reference}}
{{Planetbox end}}