ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Planetbox star

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Planetbox star detail)
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย
ดาวฤกษ์แม่

Directory

[แก้]

แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลของดาวเคราะห์นอกระบบ การแสดงข้อมูลจะต้องขึ้นต้นด้วย {{Planetbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Planetbox end}} เสมอ สำหรับแม่แบบนี้ ให้ใช้ดังนี้

{{Planetbox star
| star = <!--name of planet's star-->
| constell = <!--planet's constellation-->
| RA = <!--right ascension of planet's star-->
| DEC = <!--declination of planet's star-->
| app_mag = <!--apparent magnitude of planet's star-->
| dist_ly = <!--planet's distance from Earth in light years-->
| dist_pc = <!--planet's distance from Earth in parsecs-->
| class = <!--spectral type of planet's star-->
| mass = <!--mass of planet's star in solar masses-->
| radius = <!--radius of planet's star in solar radii-->
| temperature = <!--temperature of planet's star in kelvins-->
| metallicity = <!--metal content of planet's star relative to our sun in [Fe/H]-->
| age = <!--age of planet's star in gigayears-->
}}

ให้ใช้ชุดแม่แบบต่อไปนี้ประกอบกัน และเรียงกันตามลำดับต่อไปนี้

{{Planetbox begin}}
{{Planetbox image}}
{{Planetbox star}}
{{Planetbox star detail}}
{{Planetbox separation}}
{{Planetbox orbit}}
{{Planetbox character}}
{{Planetbox discovery}}
{{Planetbox catalog}}
{{Planetbox reference}}
{{Planetbox end}}

ดูเพิ่ม

[แก้]