ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Planetbox orbit

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย
องค์ประกอบวงโคจร

Directory

[แก้]

แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลของดาวเคราะห์นอกระบบ การแสดงข้อมูลจะต้องขึ้นต้นด้วย {{Planetbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Planetbox end}} เสมอ สำหรับแม่แบบนี้ ให้ใช้ดังนี้

{{Planetbox orbit
| epoch = <!--epoch the orbit is valid for-->
| semimajor = <!--semimajor axis, in astronomical units (AU)-->
| semimajor_gigameter = <!--semimajor axis, in gigameters (Gm) (optional)-->
| semimajor_mas = <!--semimajor axis in milliarcseconds (mas) (optional)-->
| periastron = <!--periastron in astronomical units (AU)-->
| periastron_gigameter = <!--periastron in gigameters (Gm) (optional)-->
| apastron = <!--apastron in astronomical units (AU)-->
| apastron_gigameter = <!--apastron in gigameters (Gm) (optional)-->
| eccentricity = <!--orbital eccentricity-->
| period = <!--orbital period in days (optional, can use period_year instead)-->
| period_year = <!--orbital period in years (optional, can use period instead)-->
| speed = <!--orbital speed in kilometers per second (km/s)-->
| inclination = <!--orbital inclination, in degrees-->
| node = <!--longitude of the node, in degrees-->
| arg_peri = <!--argument of periastron, in degrees-->
| mean_anomaly = <!--mean anomaly, in degrees (always specify epoch when using this field, which should only be used for dynamical fits)-->
| t_peri = <!--time of periastron (Julian date, JD; can use t_peri_no_jd instead)-->
| t_peri_no_jd = <!--time of periastron (no calendar specified; can use t_peri instead)-->
| t_transit = <!--time of transit (Julian date, JD; can use t_transit_no_jd instead))-->
| t_transit_no_jd = <!--time of transit (no calendar specified; can use t_transit instead)-->
| t_eclipse = <!--time of eclipse (Julian date, JD; can use t_eclipse_no_jd instead)-->
| t_eclipse_no_jd = <!--time of eclipse (no calendar specified; can use t_eclipse instead)-->
| semi-amp = <!--velocity semi-amplitude (m/s)-->
}}

ให้ใช้ชุดแม่แบบต่อไปนี้ประกอบกัน และเรียงกันตามลำดับต่อไปนี้

{{Planetbox begin}}
{{Planetbox image}}
{{Planetbox star}}
{{Planetbox star detail}}
{{Planetbox separation}}
{{Planetbox orbit}}
{{Planetbox character}}
{{Planetbox discovery}}
{{Planetbox catalog}}
{{Planetbox reference}}
{{Planetbox end}}

ดูเพิ่ม

[แก้]