รายชื่อดาวเคราะห์นอกระบบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จำนวนดาวเคราะห์นอกระบบที่ค้นพบต่อปี นับถึง 23 กันยายน ค.ศ. 2009 ความหมาย: ความเร็วแนวเล็ง = สีน้ำเงินเข้ม, การเคลื่อนผ่าน = สีเขียวเข้ม, การจับเวลา = สีม่วงเข้ม, มาตรดาราศาสตร์ = สีเหลืองเข้ม, การถ่ายภาพโดยตรง = สีแดงเข้ม, ไมโครเลนส์ = สีส้มเข้ม, การจับเวลาพัลซาร์ = สีม่วง

ดาวเคราะห์นอกระบบได้รับการยืนยันครั้งแรกว่าโคจรรอบพัลซาร์ PSR B1257+12 และ PSR B1620-26 เมื่อปี ค.ศ. 1992 และ 1993 ตามลำดับ ส่วนดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่มีการค้นพบโคจรรอบดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลัก คือดาว 51 Pegasi b โคจรรอบ 51 Pegasi มีการประกาศการค้นพบเมื่อ ค.ศ. 1995

โดยมากเราสามารถระบุมวลของดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้ (ส่วนใหญ่) ได้เพียงขนาดมวลต่ำสุด ถ้าตรวจจับด้วยวิธีความเร็วแนวเล็ง จะมีข้อมูลไม่พอบ่งบอกถึงความเอียงของระนาบโคจรของดาวเคราะห์นั้นบนระนาบของดาวฤกษ์ ซึ่งเป็นค่าที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณหาขนาดมวล โดยมากจึงใช้วิธีประเมินเอาว่าระนาบโคจรนั้นอยู่ในแนวเดียวกับแนวสายตาเมื่อมองจากโลก (ทำให้สามารถคำนวณออกมาได้เพียงค่ามวลต่ำสุดที่เป็นไปได้เท่านั้น)

รายชื่อดาวเคราะห์นอกระบบในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 355 ชื่อ ขนาดมวลโดยประมาณจะแสดงเป็นจำนวนเท่าของมวลดาวพฤหัสบดี (MJ = 1.8986 × 1027 kg) หรือจำนวนเท่าของมวลโลก (ME = 5.9736 × 1024 kg) ระยะห่างจากดาวเคราะห์ถึงดาวฤกษ์แม่จะแสดงเป็น หน่วยดาราศาสตร์ (1 AU = 1.496 × 108 km คือระยะห่างจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์)

นับถึงปัจจุบันนี้ สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยังไม่มีข้อกำหนดที่แน่ชัดเกี่ยวกับการตั้งชื่อรหัสของดาวเคราะห์นอกระบบ และยังไม่มีแผนจะกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นด้วย แนวโน้มส่วนมากที่ใช้กันคือ ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (เริ่มต้นที่ "b") ต่อท้ายชื่อรหัสของดาวฤกษ์ ตัวอย่างเช่น ดาวเคราะห์ 16 Cygni Bb คือดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่ค้นพบอยู่ในวงโคจรรอบดาว 16 Cygni B ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในระบบดาวสามดวง 16 Cygni

ตารางข้อมูลดาวเคราะห์[แก้]

ดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบที่มีดาวเคราะห์หลายดวง จะระบายแถบสีเป็นสีเหลือง

ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ มวล
(เทียบกับดาวพฤหัสบดี)
Mass Error
Margin
รัศมี
(เทียบกับดาวพฤหัสบดี)
คาบโคจร
(วัน)
กึ่งแกนเอก
(AU)
ความเยื้อง
ศูนย์กลาง
ความเอียง
(°)
ปีที่ค้นพบ
WASP-1 b 0.89 ±0.2 1.358 2.51997 0.0382 0 83.9 2006
Upsilon Andromedae >0.687 ±0.058 2.2 4.617113 0.0595 0.023 ≥30 1996
WASP-18 10.3 ±0.69 1.106 0.94145299 0.02026 0.0092 86 2009
HD 17156 b 3.212 −0.082 / +0.069 1.023 21.21688 0.1623 0.6753 86.2 2007
WASP-11/HAT-P-10 b 0.460 ±0.028 1.045 3.7224690 0.0439 0 88.5 2008
Epsilon Eridani b 1.55 ±0.24 - 2502 3.39 0.702 30.1 2000
XO-3 b 11.79 ±0.59 1.217 3.1915239 0.0454 0.26 84.2 2007
WASP-12 b 1.41 ±0.1 1.79 1.091423 0.0229 0.049 83.1 2008
COROT-7 b 0.0151 ±0.0025 0.150 0.853585 0.0172 0 80.1 2009
COROT-7 c 0.0264 ±0.0028 3.698 0.046 0 2009
COROT-1 b 1.03 ±0.12 1.49 1.5089557 0.0254 0 85.1 2007
COROT-4 b 0.72 ±0.08 1.19 9.20205 0.090 0 90 2008
HAT-P-9 b 0.78 ±0.09 1.4 3.92289 0.053 0 86.5 2008
XO-4 b 1.72 ±0.2 1.34 4.12502 0.0555 0 88.7 2008
XO-5 b 1.077 ±0.037 1.089 4.1877539 0.0487 0 86.8 2008
XO-2 b 0.57 ±0.06 0.973 2.615838 0.0369 0 ≥88.58 2007
HAT-P-13 b 0.851 –0.046 / +0.029 1.28 2.91626 0.0426 0.021 83.4 2009
55 Cancri 3.9-6.0 - 5218 5.77 0.025 53 2002
WASP-13 b 0.46 –0.0019 / +0.0017 1.21 4.35298 0.0527 0 86.9 2008
HD 80606 b 3.94 ±0.11 1.029 111.43637 0.449 0.93366 89.285 2001
OGLE-TR-211 b 1.03 ±0.2 1.36 3.67724 0.051 0 ≥87.2 2007
OGLE-TR-132 b 1.14 ±0.12 1.18 1.689868 0.0306 0 85 2003
OGLE-TR-113 b 1.32 ±0.19 1.09 1.4324757 0.0229 0 89.4 2004
OGLE-TR-111 b 0.53 ±0.11 1.067 4.0144479 0.047 0 88.1 2002
OGLE2-TR-L9 b 4.5 ±1.5 1.61 2.4855335 0.0308 2008
OGLE-TR-182 b 1.01 ±0.15 1.13 3.9791 0.051 0 85.7 2007
Gliese 436 b 0.072 ±0.0025 0.438 2.643904 0.02872 0.150 85.8 2004
2M1207 b 4 −1 / +6 1.5 620000 41 2004
PSR B1257+12 A 7×10−5 - 25.262 0.19 0 ~50 1994
PSR B1257+12 B 0.013 - 66.5419 0.36 0.0186 53 1992
PSR B1257+12 C 0.012 - 98.2114 0.46 0.0252 47 1992
HAT-P-3 b 0.599 ±0.028 0.890 2.899703 0.03894 0 87.24 2007
WASP-15 b 0.542 ±0.05 1.428 3.7520656 0.0499 0 85.5 2008
HAT-P-12 b 0.211 ±0.012 0.959 3.2130598 0.0384 0 - 2009
WASP-16 b 0.855 ±0.059 1.008 3.1186009 0.0421 0 85.22 2009
WASP-14 b 7.725 –0.67 / +0.43 1.259 2.243756 0.037 0.095 84.79 2008
Gliese 581 e ≥0.006104 - 3.14942 0.03 0 ≥30 2009
Gliese 581 b ≥0.0492 - 5.36874 0.041 0 ≥30 2005
Gliese 581 c ≥0.01686 - 12.9292 0.07 0.17 ≥30 2007
Gliese 581 d ≥0.02231 - 66.8 0.22 0.38 ≥30 2007
HAT-P-4 b 0.68 ±0.04 1.27 3.056536 0.0446 0 89.9 2007
Lupus-TR-3 b 0.81 ±0.18 0.89 3.91405 0.0464 0 88.3 2007
WASP-17 b 0.49 −0.056 / +0.059 1.74 3.7354417 0.051 0.129 87.8 2009
XO-1 b 0.9 ±0.07 1.3 3.941534 0.0488 0 87.7 2006
HD 147506 HAT-P-2b 9.09 ±0.24 1.157 5.6334729 0.06878 0.5171 86.72 2007
HD 149026 b 0.359 –0.021 / +0.022 0.654 2.8758887 0.04313 0 85.3 2005
OGLE-2005-BLG-071L b 3.5 ±0.3 - 3600 3.6 2005
OGLE-TR-10 b 0.63 ±0.14 1.26 3.10129 0.04162 0 84.5 2002
GSC 03089-00929 TrES-3 1.92 ±0.23 1.295 1.30619 0.0226 0 82.15 2007
OGLE-2006-BLG-109L b 0.71 ±0.08 - 1825 2.3 2008
OGLE-2006-BLG-109L c 0.27 ±0.03 - 5100 4.8 0.11 59 2008
GSC 02620-00648 TrES-4 0.919 ±0.073 1.799 3.553945 0.05091 0 82.86 2006
OGLE-TR-56 b 1.29 ±0.12 1.30 1.211909 0.0225 0 78.8 2003
SWEEPS J175853.92−291120.6 SWEEPS-04 <3.8 0.81 4.2 0.055 ≥87 2006
SWEEPS J175902.67−291153.5 SWEEPS-11 9.7 ±5.6 1.13 1.796 0.03 ≥84 2006
OGLE-2003-BLG-235L
/MOA-2003-BLG-53L
b 2.6 ±0.8 - 4.3 2004
MOA-2007-BLG-400L b 0.9 ±0.4 - 0.85 or 7.5 2008
HAT-P-5 b 1.06 ±0.11 1.26 2.788491 0.04075 0 86.75 2007
WASP-3 b 1.76 –0.14 / +0.06 1.31 1.846834 0.0317 0 85.06 2007
GSC 02652-01324 TrES-1 0.61 ±0.06 1.081 3.030065 0.0393 0.135 88.2 2004
GSC 03549-02811 TrES-2 1.199 ±0.052 1.272 2.47063 0.03556 0 83.62 2006
COROT-2 b 3.31 ±0.16 1.465 1.7429964 0.0281 0 87.84 2007
HAT-P-7 b 1.8 –0.059 / +0.063 1.421 2.2047298 0.0379 0 84.1 2008
HAT-P-11 b 0.081 ±0.009 0.422 4.8878162 0.053 0.198 88.5 2009
HD 189733 b 1.13 ±0.03 1.138 2.2185733 0.03099 0.00 85.76 2005
WASP-2 b 0.914 ±0.092 1.117 2.152226 0.03138 0 84.8 2006
WASP-7 b 0.96 –0.18 / +0.12 0.915 4.954658 0.0618 0 89.6 2008
HD 209458 b 0.685 –0.014+0.015 1.32 3.52474859 0.04707 0.07 86.677 1999
HAT-P-8 b 1.52 –0.16 / +0.18 1.5 3.07632 0.0487 0 87.5 2008
Gliese 876 d 0.0265 –0.0024 / +0.0025 - 5.3 0.0208069 0.0 ~47.2 2005
Gliese 876 c 0.78 –0.03 / +0.05 - 12.9 0.13062 0.2683 51.1 2001
Gliese 876 b 2.64 –0.09 / +0.11 - 66.8 0.20700 0.0363 47.2 1998
Fomalhaut b 0.054-3.0 - ~320000 ~115 ~0.11 ~66 2008
ADS 16402 B HAT-P-1b 0.524 ±0.031 1.225 4.4652934 0.0553 0.067- 86.28 2006
HR 8799 d 10±3 1.2 ~36500 24 ~0 ~0 2008
HR 8799 c 10±3 1.2 ~69000 38 ~0 ~0 2008
HR 8799 b 7 –2 / +4 1.1 ~170000 68 ~0 ~0 2008
WASP-6 b 0.503 –0.038+0.019 1.224 3.361006 0.0421 0.054 88.47 2008
WASP-10 b 3.06 –0.21 / +0.23 1.08 3.0927616 0.0371 0.057 86.8 2008
WASP-4 b 1.237 –0.079 / +0.087 1.365 1.3382282 0.0230 0 89.35 2007
HAT-P-6 b 1.057 ±0.119 1.33 3.852985 0.05235 0 85.51 2007
WASP-5 b 1.637 ±0.082 1.171 1.6284246 0.02729 0 85.8 2007
COROT-5 b 0.467 –0.024 / +0.067 1.388 4.0378962 0.04947 0.09 85.83 2008
COROT-6 b 3.3 1.15 8.88 2009
WASP-8 b 2.23 1.17 8.16 0.0793 2008

ตารางข้อมูลดาวฤกษ์[แก้]

ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว ไรต์แอสเซนชั่น เดคลิเนชั่น ความส่องสว่าง
ปรากฏ
ระยะห่าง (ly) สเปกตรัม
type
มวล รัศมี อุณหภูมิ
ยังผล
ดาวเคราะห์
WASP-1 แอนดรอเมดา 00h 20m 40s +31° 59′ 24″ 11.79 1031 F7V 1.24 1.382 6200 b
Upsilon Andromedae แอนดรอเมดา 01h 36m 48s +41° 24′ 20″ 4.09 43.9 F8V 1.28 1.6 6095 b c d
WASP-18 นกฟีนิกซ์ 01h 37m 25s −45° 40′ 40″ 9.3 330 F9 1.25 1.216 6400 b
HD 17156 ค้างคาว 02h 49m 44s +71° 45′ 12″ 8.17 255.2 G0 1.24 1.446 6079 b
WASP-11/HAT-P-10 เพอร์ซีอัส 03h 09m 29s +30° 40′ 25″ 11.89 408 K3V 0.82 0.81 4980 b
Epsilon Eridani แม่น้ำ 03h 32m 55s −09° 27′ 29″ 3.73 10.5 K2V b
XO-3 Camelopardalis 04h 21m 53s +57° 49′ 01″ 9.8 660 F5V b
WASP-12 สารถ 06h 30m 33s +29° 40′ 20″ 11.69 871 G0V b
COROT-7 ยูนิคอร์น 06h 43m 49s −01° 03′ 46″ 11.668 489 G9V b c
COROT-1 ยูนิคอร์น 06h 48m 19s –03° 06′ 08″ 13.6 1560 G0V b
COROT-4 ยูนิคอร์น 06h 48m 47s −00° 40′ 22″ 13.7 F0V b
HAT-P-9 สารถี 07h 20m 40s +37° 08′ 26″ 12.34 1560 F b
XO-4 แมวป่า 07h 21m 33s +58° 16′ 05″ 10.7 956 F5V b
XO-5 แมวป่า 07h 46m 52s +39° 05′ 41″ 12.13 880 G8V b
XO-2 แมวป่า 07h 48m 07s +50° 13′ 33″ 11.18 486 K0V b
HAT-P-13 หมีใหญ่ 08h 39m 32s +47° 21′ 07″ 10.62 698 G4 b
55 Cancri ปู 08h 52m 37s +28° 20′ 02″ 5.95 40.9 G8V b c d e f
WASP-13 แมวป่า 09h 20m 25s +33° 52′ 57″ 10.7 509 G1V b
HD 80606 หมีใหญ่ 09h 22m 37s +50° 36′ 13″ 8.93 190 G5 b
OGLE-TR-211 กระดูกงูเรือ 10h 40m 15s −62° 27′ 20″ 5300 F b
OGLE-TR-132 กระดูกงูเรือ 10h 50m 34s −61° 57′ 25″ 15.72 7110 F b
OGLE-TR-113 กระดูกงูเรือ 10h 52m 24s −61° 26′ 48″ 16.08 1800 K b
OGLE-TR-111 กระดูกงูเรือ 10h 53m 01s −61° 24′ 20″ 16.96 5000 G b
OGLE2-TR-L9 กระดูกงูเรือ 11h 07m 55s −61° 08′ 46″ 2935 F3 b
OGLE-TR-182 กระดูกงูเรือ 11h 09m 19s −61° 05′ 43″ 16.84 12700 G b
Gliese 436 สิงโต 11h 42m 11s +26° 42′ 23″ 10.68 33.48 M2.5 b
2M1207 คนครึ่งม้า 12h 07m 33s −39° 32′ 54″ 20.15 173 M8 b
PSR B1257+12 หญิงสาว 13h 00m 03s +12° 40′ 57″ 980 pulsar A B C
HAT-P-3 หมีใหญ่ 13h 44m 23s +48° 01′ 43″ 11.86 457 K b
WASP-15 งูไฮดรา 13h 55m 43s –32° 09′ 35″ 10.9 1005 F5 b
HAT-P-12 Canes Venatici 13h 57m 34s +43° 29′ 37″ 12.84 465 K4 b
WASP-16 หญิงสาว 14h 18m 44s –20° 16′ 32″ 11.3 G3V b
WASP-14 คนเลี้ยงสัตว์ 14h 33m 06s +21° 53′ 41″ 9.75 520 F5V b
Gliese 581 คันชั่ง 15h 19m 26s −07° 43′ 20″ 10.55 20.3 M3 e b c d
HAT-P-4 คนเลี้ยงสัตว์ 15h 19m 58s +36° 13′ 47″ 11.2 1010 F b
Lupus-TR-3 หมาป่า 15h 30m 19s −42° 58′ 46″ 17.4 8950 K1V b
WASP-17 แมงป่อง 15h 59m 51s −28° 03′ 42″ 11.6 F6 1.2 1.38 6550 b
XO-1 Corona Borealis 16h 02m 12s +28° 10′ 11″ 11.3 600 G1V b
HD 147506 เฮอร์คิวลีส 16h 20m 36s +41° 02′ 53″ 8.71 440 F8 HAT-P-2b
HD 149026 เฮอร์คิวลีส 16h 30m 29s +38° 20′ 50″ 8.15 257 G0IV b
OGLE-2005-BLG-071L แมงป่อง 17h 50m 09s −34° 40′ 23″ 19.5 9500 M b
OGLE-TR-10 คนยิงธนู 17h 51m 28s −29° 52′ 34″ 15.78 5000 G2V b
GSC 03089-00929 เฮอร์คิวลีส 17h 52m 07s +37° 32′ 46″ 12.4 1300 G TrES-3
OGLE-2006-BLG-109L คนยิงธนู 17h 52m 35s −30° 05′ 16″ 4900 b c
GSC 02620-00648 เฮอร์คิวลีส 17h 53m 13s +37° 12′ 42″ 11.592 1400 F8 TrES-4
OGLE-TR-56 คนยิงธนู 17h 56m 35s −29° 32′ 21″ 16.56 4892 G b
SWEEPS J175853.92−291120.6 คนยิงธนู 17h 58m 54s −29° 11′ 21″ 18.8 22000 SWEEPS-04
SWEEPS J175902.67−291153.5 คนยิงธนู 17h 59m 03s −29° 11′ 54″ 19.83 22000 SWEEPS-11
OGLE-2003-BLG-235L
/MOA-2003-BLG-53L
คนยิงธนู 18h 05m 16s −28° 53′ 42″ 19000 K b
MOA-2007-BLG-400L คนยิงธนู 18h 09m 42s −29° 13′ 27″ 20000 b
HAT-P-5 พิณ 18h 17m 37s +36° 37′ 16″ 12 1110 G b
WASP-3 พิณ 18h 33m 32s +35° 39′ 42″ 10.64 727 F7V b
GSC 02652-01324 พิณ 19h 04m 09s +36° 37′ 57″ 11.79 512 K0V TrES-1
GSC 03549-02811 มังกร 19h 07m 14s +49° 18′ 59″ 11.41 718 G0V TrES-2
COROT-2 งู 19h 27m 07s +01° 23′ 02″ 12.57 930 G7V b
HAT-P-7 หงส์ 19h 28m 59s +47° 58′ 10″ 10.5 1044 F8 b
HAT-P-11 หงส์ 19h 50m 50s +48° 04′ 51″ 9.59 123.5 K4 b
HD 189733 Vulpecula 20h 00m 43s +22° 42′ 39″ 7.67 62.9 K1–K2 b
WASP-2 โลมา 20h 30m 54s +06° 25′ 46″ 11.98 493 K1V b
WASP-7 Microscopium 20h 44m 10s −39° 13′ 31″ 9.51 460 F5V b
HD 209458 ม้าบิน 22h 03m 10s +18° 53′ 04″ 7.65 154 G0V b
HAT-P-8 ม้าบิน 22h 52m 10s +35° 26′ 50″ 10.17 750 b
Gliese 876 คนแบกหม้อน้ำ 22h 53m 13s −14° 15′ 13″ 10.17 15.3 M4V d c b
Fomalhaut ปลาใต้ 22h 57m 39s −29° 37′ 20″ 1.16 25.0 A3V b
ADS 16402 B กิ้งก่า 22h 57m 47s +38° 40′ 30″ 10.4 453 G0V HAT-P-1b
HR 8799 ม้าบิน 23h 07m 29s +21° 08′ 03″ 5.964 120 A5V d c b
WASP-6 คนแบกหม้อน้ำ 23h 12m 38s -22° 40′ 06″ 11.9 1001 G8V b
WASP-10 ม้าบิน 23h 15m 58s +31° 27′ 46″ 12.7 290 K5 b
WASP-4 นกฟีนิกซ์ 23h 34m 15s −42° 03′ 41″ 12.6 851 G7V b
HAT-P-6 แอนดรอเมดา 23h 39m 06s +42° 27′ 58″ 10.5 650 F b
WASP-5 นกฟีนิกซ์ 23h 57m 24s −41° 16′ 38″ 12.26 967 G4V b
COROT-5 ยูนิคอร์น? 14 F9V b
COROT-6 นกอินทรี? 13.9 F5V b
WASP-8 9.9 160 G6 b

อ้างอิง[แก้]

  • Schneider, Jean (6 December 2016). "Interactive Extra-solar Planets Catalog". The Extrasolar Planets Encyclopaedia. สืบค้นเมื่อ 2016-12-06.
  • Butler, R.; และคณะ (2006). "Catalog of Nearby Exoplanets". The Astrophysical Journal. 646: 505–522. doi:10.1086/504701. (web version เก็บถาวร 2019-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน)
  • Takeda, Genya; และคณะ (2007). "Structure and Evolution of Nearby Stars with Planets. II. Physical Properties of ~1000 Cool Stars from the SPOCS Catalog". The Astrophysical Journal Supplement Series. 168 (2): 297–318. arXiv:astro-ph/0607235. Bibcode:2007ApJS..168..297T. doi:10.1086/509763. S2CID 18775378.
  • Luhman, K.; และคณะ (2005). "Discovery of a Planetary-Mass Brown Dwarf with a Circumstellar Disk". The Astrophysical Journal. 635 (1): L93–L96. doi:10.1086/498868.
  • F. Pepe, A.C.M. Correia, M. Mayor, O. Tamuz, W. Benz, J.-L. Bertaux, F. Bouchy, J. Couetdic, J. Laskar, C. Lovis, D. Naef, D. Queloz, N.C. Santos, J.-P. Sivan, D. Sosnowska, S. Udry (2006). "The HARPS search for southern extra-solar planets. IX. mu Ara, a system with four planets". arXiv:astro-ph/0608396.{{cite arxiv}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]