ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Planetbox separation

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลของดาวเคราะห์นอกระบบ การแสดงข้อมูลจะต้องขึ้นต้นด้วย {{Planetbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Planetbox end}} เสมอ สำหรับแม่แบบนี้เป็นการบ่งบอกการแยกแยะระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ซึ่งเป็นผลจากการสังเกต ณ ช่วงเวลาขณะใดขณะหนึ่ง ให้ใช้งานดังนี้

{{Planetbox separation
| position_angle = <!--position angle, in degrees -->
| epoch = <!--Epoch of observation -->
| separation_mas = <!--observed separation, in milliarcseconds (mas)-->
| separation = <!--observed separation, in astronomical units (AU)-->
| t_approach = <!--time of closest approach of source to lens system (Julian date, JD)-->
| alpha = <!-- angle between source trajectory and lens system axis (degrees) -->
}}

It is suggested that separation_angle, epoch, separation_mas and possibly separation be used in the case of planets detected by imaging, and that t_approach, alpha, and possibly separation be used in the case of planets detected by microlensing.


ให้ใช้ชุดแม่แบบต่อไปนี้ประกอบกัน และเรียงกันตามลำดับต่อไปนี้


{{Planetbox begin}}
{{Planetbox image}}
{{Planetbox star}}
{{Planetbox star detail}}
{{Planetbox separation}}
{{Planetbox orbit}}
{{Planetbox character}}
{{Planetbox discovery}}
{{Planetbox catalog}}
{{Planetbox reference}}
{{Planetbox end}}

ดูเพิ่ม[แก้]