แม่แบบ:Planetbox character

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก่อนการแก้ไขแม่แบบนี้ โปรดนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์ หน้าพูดคุย
ลักษณะทางกายภาพ

Directory[แก้]

แม่แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่แบบที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลของดาวเคราะห์นอกระบบ การแสดงข้อมูลจะต้องขึ้นต้นด้วย {{Planetbox begin}} และปิดท้ายด้วย {{Planetbox end}} เสมอ สำหรับแม่แบบนี้ ให้ใช้ดังนี้

{{Planetbox character
| mass = <!--true mass in multiples of Jupiter's mass (optional)-->
| mass_earth = <!--true mass in multiples of Earth's mass (optional)-->
| minimum_mass = <!--minimum mass in multiples of Jupiter's mass (optional)-->
| minimum_mass_earth = <!--minimum mass in multiples of Earth's mass (optional)-->
| maximum_mass = <!--mass upper bound in multiples of Jupiter's mass (optional)-->
| maximum_mass_earth = <!--mass upper bound in multiples of Earth's mass (optional)-->
| radius = <!--radius in multiples of Jupiter's radius (optional)-->
| radius_earth = <!--radius in multiples of Earth's radius (optional)-->
| radius_megameter = <!--radius in megameters (optional)-->
| density = <!--average density in kg/m^3 (SI) -->
| density_cgs = <!--average density in g/cm^3 (CGS) -->
| stellar_flux = <!--the amount of starlight the planet receives -->
| stellar_flux_max = <!--the amount of maximum starlight the planet receives -->
| stellar_flux_min = <!--the amount of minimum starlight the planet receives -->
| bond_albedo = <!--the amount of starlight reflected from the planet and its atmosphere -->
| gravity = <!--surface gravity in m/s²-->
| gravity_earth = <!--surface gravity in multiples of Earth's surface gravity-->
| temperature = <!--temperature in K-->
}}

ให้ใช้ชุดแม่แบบต่อไปนี้ประกอบกัน และเรียงกันตามลำดับต่อไปนี้

{{Planetbox begin}}
{{Planetbox image}}
{{Planetbox star}}
{{Planetbox star detail}}
{{Planetbox separation}}
{{Planetbox orbit}}
{{Planetbox character}}
{{Planetbox discovery}}
{{Planetbox catalog}}
{{Planetbox reference}}
{{Planetbox end}}

ดูเพิ่ม[แก้]