แม่แบบ:กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


การนำไปใช้[แก้]

คัดลอกแม่แบบในกล่องข้อความด้านล่างนี้ แล้วเปลี่ยนกลุ่มคำหลังเครื่องหมายเท่ากับ (=) ถ้าข้อมูลใดไม่มี ให้เว้นว่างไว้ได้เลย แม่แบบจะไม่แสดงช่องนั้นอัตโนมัติ

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|250px]]
{{{caption}}}
ชื่อสามัญ{{{common_name}}}
ที่ตั้ง{{{address}}}
ประเภท{{{type_of_place}}}
นิกาย{{{branch}}}
พระประธาน{{{principal_buddha}}}
พระพุทธรูปสำคัญ{{{important_buddha}}}
เจ้าอาวาส{{{abbot}}}
พระจำพรรษา{{{Bhikkhu}}}
ความพิเศษ{{{special_things}}}
เวลาทำการ{{{open_time}}}
จุดสนใจ{{{shouldnt_miss}}}
กิจกรรม{{{activities}}}
การถ่ายภาพ{{{photography}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
หมายเหตุ{{{footnote}}}
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| name = ชื่อวัด เช่น วัดมูลจินดาราม
| common_name = ชื่อสามัญของวัด
| image = ชื่อภาพที่อัปโหลดไว้ เช่น Chinese_statue_at_wat_pho_260304.jpg
| caption = คำอธิบายภาพสั้นๆ
| type_of_place = ประเภทของศาสนสถานนั้นๆ เช่น สำนักสงฆ์ วัดราษฎร์ พระอารามหลวง ชั้นตรี โท เอก เอกพิเศษ
| branch = มหานิกาย (เถรวาท) (หินยาน) ธรรมยุตินิกาย จีนนิกาย อันนัมนิกาย มหายาน วชิรยาน
| abbot = นามเจ้าอาวาส
| Bhikkhu = จำนวนภิกษุสามเณรจำพรรษา_รูป
| special_things = ความพิเศษเช่น [[วัดประจำรัชกาล]] ใน[[รัชกาลที่ ๑]]
| principal_buddha = พระประธานในพระอุโบสถ (หรือวิหารหลวง ในกรณีที่ศาสนสถานนั้นๆ วิหารหลวงสำคัญกว่าพระอุโบสถ)
| important_buddha = พระพุทธรูปอื่นๆ
| address = ที่อยู่
| open_time = เวลาเปิดปิด เช่น ทุกวัน 8.00-17.00
| shouldnt_miss = จุดที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยี่ยมชมวัดหรือศาสนสถานนี้
| activities = กิจกรรมพิเศษอื่นๆที่มีภายในศาสนสถาน นอกเหนือจากการไหว้พระตามปกติ
| photography = คำแนะนำในการถ่ายภาพคร่าวๆ เช่น ถ้าเป็นจิตรกรรมฝาผนังให้ใช้ "ไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง"  
| footnote = หมายเหตุ (ถ้ามี)
}}

ตัวอย่างการใช้[แก้]

ข้อมูลด้านล่างอาจไม่เป็นตามความเป็นจริง เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสาธิตการใช้งานเท่านั้น

วัดเมตตาวราราม
พระอุโบสถวัดเมตตาวราราม
ชื่อสามัญวัดเมตตา
ที่ตั้ง001 ถนนสมมติ ตำบลสารานุกรม อำเภอเมือง จังหวัดสมมติ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธประทาน
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธเมตตา
เจ้าอาวาสพระครู (นามเจ้าอาวาท)
พระจำพรรษา20 รูป
ความพิเศษวัดมหานิกายแห่งแรกในจังหวัดสมมติ
กิจกรรมทำบุญโลงศพ
การถ่ายภาพไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| name = วัดเมตตาวราราม
| common_name = วัดเมตตา
| image = อุโบสถวัดเมตตาวราราม จังหวัดสมมติ.jpg
| caption = พระอุโบสถวัดเมตตาวราราม
| type_of_place = วัดราษฎร์
| branch = มหานิกาย (เถรวาท)
| abbot = พระครู (นามเจ้าอาวาท)
| Bhikkhu = 20 รูป
| special_things = วัดมหานิกายแห่งแรกในจังหวัดสมมติ
| principal_buddha = พระพุทธประทาน
| important_buddha = พระพุทธเมตตา
| address = 001 ถนนสมมติ ตำบลสารานุกรม อำเภอเมือง จังหวัดสมมติ
| activities = ทำบุญโลงศพ
| photography = ไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
| footnote = 
}}

ดูเพิ่ม[แก้]