ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล ดาวเคราะห์/sandbox

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้เป็นกล่องข้อมูลของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย และดาวบริวาร

วิธีการใช้[แก้]

{{{name}}} {{{symbol}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
การค้นพบ{{{discovery_ref}}}
ค้นพบโดย{{{discoverer}}}
Discovery site{{{discovery_site}}}
ค้นพบเมื่อ{{{discovered}}}
{{{discovery_method}}}
ชื่อดาวเคราะห์น้อย
{{{mpc_name}}}
การออกเสียง{{{pronounce}}}
ตั้งชื่อตาม
{{{named_after}}}
{{{alt_names}}}
{{{mp_category}}}
Adjectives{{{adjectives}}}
ลักษณะของวงโคจร{{{orbit_ref}}}
{{{orbit_diagram}}}
Epoch {{{epoch}}}
Uncertainty parameter {{{uncertainty}}}
Observation arc{{{observation_arc}}}
Earliest precovery date{{{earliest_precovery_date}}}
Ap{{{apsis}}}{{{aphelion}}}
Peri{{{apsis}}}{{{perihelion}}}
Peri{{{apsis}}}{{{periapsis}}}
Apo{{{apsis}}}{{{apoapsis}}}
{{{semimajor}}}
รัศมีวงโคจรเฉลี่ย
{{{mean_orbit_radius}}}
ความเยื้องศูนย์กลาง{{{eccentricity}}}
{{{period}}}
{{{synodic_period}}}
{{{avg_speed}}}
{{{mean_anomaly}}}
{{{mean_motion}}}
Inclination{{{inclination}}}
{{{angular_dist}}}
{{{asc_node}}}
{{{long_periastron}}}
{{{time_periastron}}}
{{{arg_peri}}}
กึ่งแอมพลิจูด{{{semi-amplitude}}}
Satellite of{{{satellite_of}}}
Group{{{group}}}
Known satellites{{{satellites}}}
Star{{{star}}}
Earth MOID{{{moid}}}
Mercury MOID{{{mercury_moid}}}
Venus MOID{{{venus_moid}}}
Mars MOID{{{mars_moid}}}
Jupiter MOID{{{jupiter_moid}}}
Saturn MOID{{{saturn_moid}}}
Uranus MOID{{{uranus_moid}}}
Neptune MOID{{{neptune_moid}}}
TJupiter{{{tisserand}}}
Proper orbital elements{{{p_orbit_ref}}}
{{{p_semimajor}}} AU
ความเยื้องที่เหมาะสม
{{{p_eccentricity}}}
ความเอียงที่เหมาะสม
{{{p_inclination}}}
การเคลื่อนไหวที่เหมาะสม
12345 องศา / yr
คาบดาราคติที่เหมาะสม
0.02916 yr
(10.651 วัน)
การหมุนควงใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
{{{ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด}}}{{{perihelion_rate}}} พิลิปดา / yr
การหมุนควงใกล้จุดโหนดขึ้น
{{{node_rate}}} พิลิปดา / yr
ลักษณะทางกายภาพ{{{physical_ref}}}
มิติ{{{dimensions}}}
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
{{{mean_diameter}}}
รัศมีเฉลี่ย
{{{mean_radius}}}
{{{equatorial_radius}}}
รัศมีขั้วโลก
{{{polar_radius}}}
ความแป้น{{{flattening}}}
เส้นรอบวง{{{circumference}}}
{{{surface_area}}}
ปริมาตร{{{volume}}}
มวล{{{mass}}}
{{{density}}}
{{{surface_grav}}}
{{{moment_of_inertia_factor}}}
ความเร็วหลุดพ้นที่ศูนย์สูตร
{{{escape_velocity}}}
{{{rotation}}}
{{{sidereal_day}}}
ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง
{{{rot_velocity}}}
{{{axial_tilt}}}
ไรต์แอสเซนชัน
ของขั้วเหนือ
{{{right_asc_north_pole}}}
เดคลิเนชัน
ของขั้วเหนือ
{{{declination}}}
{{{pole_ecliptic_lat}}}
{{{pole_ecliptic_lon}}}
{{{albedo}}}
อุณหภูมิ{{{single_temperature}}}
อุณหภูมิพื้นผิว ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด
{{{temp_name1}}} {{{min_temp_1}}} {{{mean_temp_1}}} {{{max_temp_1}}}
{{{temp_name2}}} {{{min_temp_2}}} {{{mean_temp_2}}} {{{max_temp_2}}}
{{{temp_name3}}} {{{min_temp_3}}} {{{mean_temp_3}}} {{{max_temp_3}}}
{{{temp_name4}}} {{{min_temp_4}}} {{{mean_temp_4}}} {{{max_temp_4}}}
{{{spectral_type}}}
{{{family}}}
{{{magnitude}}}
{{{abs_magnitude}}}
{{{angular_size}}}
ลักษณะของบรรยากาศ{{{atmosphere_ref}}}
ความดันพื้นผิว
{{{surface_pressure}}}
{{{scale_height}}}
องค์ประกอบตามปริมาตร{{{atmosphere_composition}}}
  • ถ้าต้องการให้แสดงส่วนของ การค้นพบ ให้ตอบ ใส่การค้นพบ? (yes/no)=yes
  • ถ้าต้องการให้แสดงส่วนของ ลักษณะทางกายภาพ ให้ตอบ ใส่ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ? (yes/no)=yes
  • ถ้าต้องการให้แสดงส่วนของ อุณหภูมิหลายอุณหภูมิ ให้ตอบ ใส่หลายอุณหภูมิ? (yes/no)=yes
  • ถ้าต้องการให้แสดงส่วนของ ลักษณะของบรรยากาศ ให้ตอบ ใส่บรรยากาศ? (yes/no)=yes

วิธีการใช้ ให้คัดลอกโค้ดต่อไปนี้แล้วเพิ่มข้อมูลหลัง =

{{กล่องข้อมูล ดาวเคราะห์
| สีพื้นหลัง = 
| กว้าง=
| ชื่อดาว = 
| สัญลักษณ์ = [[ภาพ:]]
| ภาพ = [[ภาพ:]]
| คำอธิบายภาพ = 
| ใส่การค้นพบ? (yes/no) = yes
| discovery_ref = 
| ผู้ค้นพบ = 
| วันค้นพบ = 
| หลักการค้นพบ = 
| ชื่อดาวเคราะห์น้อย(MPC name) = 
| ชื่ออื่น ๆ = 
| ชนิดของดาวเคราะห์น้อย = 
| orbit_ref = 
| จุดเริ่มยุค = 
| ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด = 
| ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด = 
| ระยะจุดใกล้โลกที่สุด = 
| ระยะจุดไกลโลกที่สุด = 
| ระยะจุดใกล้ศูนย์กลางวงโคจรที่สุด = 
| ระยะจุดไกลศูนย์กลางวงโคจรที่สุด = 
| กึ่งแกนเอก = 
| กึ่งแกนรอง = 
| รัศมีวงโคจรเฉลี่ย = 
| เส้นรอบวงของวงโคจร = 
| ความเยื้องศูนย์กลาง = 
| คาบการโคจร = 
| คาบดาราคติ = 
| คาบซินอดิก = 
| เดือนทางดาราคติ = 
| เดือนจันทรคติ = 
| เดือนอะโนมาลิสติก = 
| เดือนดราโคนิก = 
| เดือนทรอปิคัล = 
| อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร = 
| อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร = 
| อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร = 
| มีนอนิมัลลี = 
| ความเอียง = 
| ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น = 
| long_periastron = 
| time_periastron = 
| ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด = 
| ระยะมุมจุดใกล้โลกที่สุด = 
| ดาวบริวารของ = 
| จำนวนดาวบริวาร = 
| ใส่ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ? (yes/no) = yes
| มิติ = 
| อัตราส่วนภาพ =
| ความแป้น =  
| ค่าความรี = 
| เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร = 
| เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้ว = 
| เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย = 
| รัศมีตามแนวศูนย์สูตร = 
| รัศมีตามแนวขั้ว = 
| รัศมีเฉลี่ย = 
| เส้นรอบวงตามแนวศูนย์สูตร = 
| เส้นรอบวงตามแนวขั้ว = 
| เส้นรอบวงเฉลี่ย = 
| พื้นที่ผิว = 
| พื้นที่ผืนดิน = 
| พื้นที่ผืนน้ำ = 
| ปริมาตร = 
| มวล = 
| ความหนาแน่น = 
| ความโน้มถ่วง = 
| อัตราส่วนโมเมนต์ความเฉื่อย = 
| ความเร็วหลุดพ้น = 
| คาบการหมุนรอบตัวเอง = 
| ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง = 
| ความเอียงของแกน = 
| ความเอียงแกน = 
| ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ = 
| เดคลิเนชัน = 
| มุมละติจูดอิคลิปติก = 
| มุมลองติจูดอิคลิปติก = 
| อัตราส่วนสะท้อน = 
| อุณหภูมิเดี่ยว = 
| ใส่หลายอุณหภูมิ? (yes/no) = yes
| ชื่ออุณหภูมิ1 = 
| อุณหภูมิ1_ต่ำสุด = 
| อุณหภูมิ1_เฉลี่ย = 
| อุณหภูมิ1_สูงสุด = 
| ชื่ออุณหภูมิ2 = 
| อุณหภูมิ2_ต่ำสุด = 
| อุณหภูมิ2_เฉลี่ย = 
| อุณหภูมิ2_สูงสุด =  
| ชนิดสเปกตรัม = 
| โชติมาตรปรากฏ = 
| โชติมาตรสัมบูรณ์ = 
| ขนาดเชิงมุม = 
| อื่น ๆ = 
| ใส่บรรยากาศ? (yes/no) = yes
| ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว = 
| ความหนาแน่นบรรยากาศ = 
| องค์ประกอบบรรยากาศ = 
}}