ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล ดาวเคราะห์/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


แม่แบบนี้ใช้เป็นกล่องข้อมูลของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย และดาวบริวาร

วิธีการใช้[แก้]

กล่องข้อมูล ดาวเคราะห์/doc
ลักษณะของวงโคจร{{{orbit_ref}}}
Longitude of the periastron:{{{long_periastron}}}
Time of periastron:{{{time_periastron}}}
  • ถ้าต้องการให้แสดงส่วนของ การค้นพบ ให้ตอบ ใส่การค้นพบ? (yes/no)=yes
  • ถ้าต้องการให้แสดงส่วนของ ลักษณะทางกายภาพ ให้ตอบ ใส่ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ? (yes/no)=yes
  • ถ้าต้องการให้แสดงส่วนของ อุณหภูมิหลายอุณหภูมิ ให้ตอบ ใส่หลายอุณหภูมิ? (yes/no)=yes
  • ถ้าต้องการให้แสดงส่วนของ ลักษณะของบรรยากาศ ให้ตอบ ใส่บรรยากาศ? (yes/no)=yes

วิธีการใช้ ให้คัดลอกโค้ดต่อไปนี้แล้วเพิ่มข้อมูลหลัง =

{{กล่องข้อมูล ดาวเคราะห์
| สีพื้นหลัง = 
| กว้าง=
| ชื่อดาว = 
| สัญลักษณ์ = [[ภาพ:]]
| ภาพ = [[ภาพ:]]
| คำอธิบายภาพ = 
| ใส่การค้นพบ? (yes/no) = yes
| discovery_ref = 
| ผู้ค้นพบ = 
| วันค้นพบ = 
| หลักการค้นพบ = 
| ชื่อดาวเคราะห์น้อย(MPC name) = 
| ชื่ออื่น ๆ = 
| ชนิดของดาวเคราะห์น้อย = 
| orbit_ref = 
| จุดเริ่มยุค = 
| ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด = 
| ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด = 
| ระยะจุดใกล้โลกที่สุด = 
| ระยะจุดไกลโลกที่สุด = 
| ระยะจุดใกล้ศูนย์กลางวงโคจรที่สุด = 
| ระยะจุดไกลศูนย์กลางวงโคจรที่สุด = 
| กึ่งแกนเอก = 
| กึ่งแกนรอง = 
| รัศมีวงโคจรเฉลี่ย = 
| เส้นรอบวงของวงโคจร = 
| ความเยื้องศูนย์กลาง = 
| คาบการโคจร = 
| คาบดาราคติ = 
| คาบซินอดิก = 
| เดือนทางดาราคติ = 
| เดือนจันทรคติ = 
| เดือนอะโนมาลิสติก = 
| เดือนดราโคนิก = 
| เดือนทรอปิคัล = 
| อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร = 
| อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร = 
| อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร = 
| มีนอนิมัลลี = 
| ความเอียง = 
| ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น = 
| long_periastron = 
| time_periastron = 
| ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด = 
| ระยะมุมจุดใกล้โลกที่สุด = 
| ดาวบริวารของ = 
| จำนวนดาวบริวาร = 
| ใส่ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ? (yes/no) = yes
| มิติ = 
| อัตราส่วนภาพ =
| ความแป้น =  
| ค่าความรี = 
| เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร = 
| เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้ว = 
| เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย = 
| รัศมีตามแนวศูนย์สูตร = 
| รัศมีตามแนวขั้ว = 
| รัศมีเฉลี่ย = 
| เส้นรอบวงตามแนวศูนย์สูตร = 
| เส้นรอบวงตามแนวขั้ว = 
| เส้นรอบวงเฉลี่ย = 
| พื้นที่ผิว = 
| พื้นที่ผืนดิน = 
| พื้นที่ผืนน้ำ = 
| ปริมาตร = 
| มวล = 
| ความหนาแน่น = 
| ความโน้มถ่วง = 
| อัตราส่วนโมเมนต์ความเฉื่อย = 
| ความเร็วหลุดพ้น = 
| คาบการหมุนรอบตัวเอง = 
| ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง = 
| ความเอียงของแกน = 
| ความเอียงแกน = 
| ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ = 
| เดคลิเนชัน = 
| มุมละติจูดอิคลิปติก = 
| มุมลองติจูดอิคลิปติก = 
| อัตราส่วนสะท้อน = 
| อุณหภูมิเดี่ยว = 
| ใส่หลายอุณหภูมิ? (yes/no) = yes
| ชื่ออุณหภูมิ1 = 
| อุณหภูมิ1_ต่ำสุด = 
| อุณหภูมิ1_เฉลี่ย = 
| อุณหภูมิ1_สูงสุด = 
| ชื่ออุณหภูมิ2 = 
| อุณหภูมิ2_ต่ำสุด = 
| อุณหภูมิ2_เฉลี่ย = 
| อุณหภูมิ2_สูงสุด =  
| ชนิดสเปกตรัม = 
| โชติมาตรปรากฏ = 
| โชติมาตรสัมบูรณ์ = 
| ขนาดเชิงมุม = 
| อื่น ๆ = 
| ใส่บรรยากาศ? (yes/no) = yes
| ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว = 
| ความหนาแน่นบรรยากาศ = 
| องค์ประกอบบรรยากาศ = 
}}