แมนจูเรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ดินแดนแมนจูเรีย

แมนจูเรีย ในอดีตเป็นชาติเอกราชที่มีเชื้อสายชาวแมนจู มีอิทธิพลในจีนสมัย ราชวงศ์ชิงหรือฉิง ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาปกครองจีน ต่อมาราชวงศ์ชิงถูกกำจัดในข้อหาที่ทำให้ชาวจีนเดือดร้อน ไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร องค์จักรพรรด์แห่งชิงก็ทรงสำราญพระราชหฤทัยแต่ในวังหลวง คนที่กำจัดคือ ดร.ซุน ยัตเซ็น แล้วสถาปนาจีนฮั่นขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมาชาวญี่ปุ่นได้ปลดแอกแมนจูเรียโดยสถาปนา สาธารณรัฐแมนจูกัว ขึ้นมาทำให้จีนไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะญี่ปุ่นใช้แมนจูเป็นที่สะสมอาหารและอาวุธในการโจมตีจีน หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลง แมนจูเรียซึ่งอยู่ในสถานประเทศเอกราชได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจีนจนถึงปัจจุบัน