เมืองของญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เมือง (ญี่ปุ่น))
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทโดฟูเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครจัดตั้ง
政令指定都市 เซเรชิเตโตชิ
designated city

เมืองศูนย์กลาง
中核市 ชูกากุชิ
core city


เมืองพิเศษ
特例市 โทกุเรชิ
special city


เมือง
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทกุเบ็ตสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มาจิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มูระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
แขวง
กุ
ward

เมือง (ญี่ปุ่น:  โรมาจิshi) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการบริหารงานของรัฐ โดยที่เมืองในญี่ปุ่นจะอยู่ในระดับเดียวกับตำบล (ญี่ปุ่น:  โรมาจิmachi) และหมู่บ้าน (ญี่ปุ่น:  โรมาจิmura) หรือกล่าวคือ แต่ละเมือง ตำบล และหมู่บ้านจะมีการพื้นที่และการบริหารงานแยกส่วนกันอย่างเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมายจัดการตนเองของท้องถิ่น พ.ศ. 2490

สถานะของเมือง[แก้]

มาตรา 8 ของกฎหมายจัดการตนเองของท้องถิ่นกำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้ที่เทศบาลจะกำหนดให้เป็นเมือง:

  • ต้องมีประชากรโดยทั่วไปเท่ากับ 50,000 คนหรือมากกว่า
  • อย่างน้อย 60% ของครัวเรือนจะต้องอยู่ในใจกลางพื้นที่เขตเมือง
  • อย่างน้อย 60% ของครัวเรือนจะต้องได้รับการว่าจ้างในการพาณิชย์, อุตสาหกรรม หรืออาชีพอื่น ๆ ภายในเมือง
  • เงื่อนไขอื่นใดที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจังหวัดจะต้องได้รับความพึงพอใจ

การยกฐานะหน่วยการบริหารจะได้รับการอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน

แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตเมืองในประเทศญี่ปุ่น