นคร (ญี่ปุ่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เมืองของญี่ปุ่น)
เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทโดฟุเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโชะ
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครโดยข้อบัญญัติ
政令指定都市 เซเรชิเตโทชิ
designated city

นครศูนย์กลาง
中核市 ชูกากุชิ
core city


นครพิเศษ
特例市 โทกุเรชิ
special city


นคร
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทกุเบะสึกุ
special ward


ตำบล
โชะ, มาชิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มุระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
เขต
กุ
ward

นคร (ญี่ปุ่น:  ชิ ?) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการบริหารงานของรัฐ โดยที่นครในญี่ปุ่นจะอยู่ในระดับเดียวกับตำบล (ญี่ปุ่น:  มะชิ ?) และหมู่บ้าน (ญี่ปุ่น:  มุระ ?) หรือกล่าวคือ แต่ละนคร ,ตำบล และ หมู่บ้าน จะมีการพื้นที่และการบริหารงานแยกส่วนกันอย่างเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมายจัดการตนเองของท้องถิ่น พ.ศ. 2490

สถานะของนคร[แก้]

มาตรา 8 ของกฎหมายจัดการตนเองของท้องถิ่นกำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้ที่เทศบาลจะกำหนดให้เป็นนคร:

  • ต้องมีประชากรโดยทั่วไปเท่ากับ 50,000 คนหรือมากกว่า
  • อย่างน้อย 60% ของครัวเรือนจะต้องอยู่ในใจกลางพื้นที่เขตนคร
  • อย่างน้อย 60% ของครัวเรือนจะต้องได้รับการว่าจ้างในการพาณิชย์, อุตสาหกรรม หรืออาชีพอื่น ๆ ภายในนคร
  • เงื่อนไขอื่นใดที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจังหวัดจะต้องได้รับความพึงพอใจ

การยกฐานะหน่วยการบริหารจะได้รับการอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน

แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตนครในประเทศญี่ปุ่น