เจ้าเดชา ณ ลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าเดชา ณ ลำปาง
ผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครลำปาง
ระยะเวลาพ.ศ. 2482 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้าพระเพชรคีรี
ถัดไปเจ้าศรีรัตน์
เกิดพ.ศ. 2471
อนิจกรรม30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (87 ปี)
พระราชทานเพลิง4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เมรุ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ภริยาจันทร์คำ พรหมวงศ์
บุตรผานิต เจตน์จิราวัฒน์
เพลินพิศ สุวรรณภาณุ
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ ลำปาง
บิดาพระเพชรคีรี (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง)
มารดาแช่ม ณ ลำปาง
ศาสนาเถรวาท

เจ้าเดชา ณ ลำปาง (พ.ศ. 2471 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) เป็นบุตรพระเพชรคีรีศรีสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง) และเป็นผู้สืบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าของเจ้าผู้ครองนครลำปาง

ประวัติ[แก้]

เดชา ณ ลำปาง เกิดในปี พ.ศ. 2471 เป็นบุตรของเจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง กับนางแช่ม ณ ลำปาง (สกุลเดิม ณ สงขลา) ธิดาพระยาวิเชียรคีรี[1] สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และปริญญาตรีสาขาอารักขาพืช จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมรสกับนางจันทร์คำ (พรหมวงศ์) มีธิดา 2 คน[2]

  • นางผานิต เจตน์จิราวัฒน์ - สมรสกับนายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์ มีบุตร 1 คน
    • นายกรนันท์ เจตน์จิราวัฒน์ (ชื่อเดิม พฤทธ์)
  • นางเพลินพิศ สุวรรณภาณุ - สมรสกับนายชัชวาล สุวรรณภาณุ มีธิดา 2 คน
    • นางสาวชมเพลิน สุวรรณภาณุ
    • นางสาวชวนพิศ สุวรรณภาณุ

เจ้าเดชา ณ ลำปาง มีบทบาททั้งในสายสกุล ณ ลำปาง และสายสกุล ณ สงขลา[3] แต่ระยะหลัง เจ้าเดชา มีอายุมากแล้ว ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง จึงไม่ค่อยออกงานสังคม

เจ้าเดชา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 4 กรกฎาคมของปีเดียวกัน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]