อุสโคเรนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุสโคเรนี (รัสเซีย: ускоре́ние, อักษรโรมัน: uskoréniye, แปลตรงตัว'การเร่งความเร็ว') เป็นคติพจน์และนโยบายทางการเมืองของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2528 ที่การประชุมเดือนเมษายนของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต โดยเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของนโยบายปฏิรูป ("กลัสนอสต์ - เปเรสตรอยคา - อุสโคเรนี") ซึ่งจัดขึ้นในสหภาพโซเวียตระหว่างปี พ.ศ. 2528–2534

ตามที่ระบุโดยประธานสภารัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียต นีโคไล รึจคอฟ (Никола́й Ива́нович Рыжко́в, N.I. Ryzhkov) การพัฒนาแผนเศรษฐกิจ "อุสโคเรนี" ได้เริ่มขึ้นก่อนแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เช่นเดียวกับคำว่า "อุสโคเรนี" ที่เกิดขึ้นจากการคณะกรรมการกลางพิจารณาข้อเสนอแผนแห่งรัฐของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตเกี่ยวกับโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตจนถึงปี พ.ศ. 2543

คำว่า "อุสโคเรนี" มักใช้เพื่ออ้างถึงช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปกอร์บาชอฟ (พ.ศ. 2528–2530) เมื่อการดำเนินการเป็นเพียงมาตรการทางการบริหารโดยเฉพาะ

จุดมุ่งหมายของนโยบายคือการเร่งการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต แก่นแท้ของคำว่า "การเร่งความเร็ว" หมายถึงการรับรู้ถึงความล้าหลังของสหภาพโซเวียตในการพัฒนา[a] ห่างจากรัฐอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศต่าง ๆ ของโลก และเป็นคติพจน์รุ่นใหม่ของคำเก่า "догнать и перегнать" (ตามให้ทันและแซงขึ้นหน้า)

คำว่า "อุสโคเรนี" ถูกใช้ครั้งแรกโดยประธานคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุด ยูรี อันโดรปอฟ (Ю́рий Влади́мирович Андро́пов, Yu V. Andropov) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต

"มีการวางแผนที่จะเร่งความเร็วของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขนาดที่แน่นอนของการเติบโตของรายได้ประชาชาติ... งานที่มากมายต้องดำเนินการด้วยต้นทุนวัสดุและทรัพยากรแรงงานที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย"

— ยูรี อันโดรปอฟ, «Стратегия ускорения»

ทั้งหมดนี้ต้องการความทันสมัยของเศรษฐกิจและระบบการเมือง

"จำเป็นต้องมีการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลง - การเปลี่ยนไปสู่ระบบเทคโนโลยีพื้นฐานใหม่เป็นเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด"

— มีฮาอิล กอร์บาชอฟ

"อุสโคเรนี" เป็นคติพจน์แรกของกลุ่มนโยบาย ร่วมกับ "เปเรสตรอยคา", "กลัสนอสต์" และ "เดโมคราตีซาซียา"

การดำเนินการและผลลัพธ์[แก้]

การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของสหภาพโซเวียตได้กลายเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของการเร่งความเร็ว โดยเป็นงานที่สำคัญที่สุด ในการประชุมครั้งที่ 27 ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต ในต้นปี พ.ศ. 2529 ภารกิจหมายเลข 1 ได้รับการจำแนกเป็นการพัฒนาแบบเร่งรัดของงานวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างเสริมใหม่อย่างรวดเร็วสำหรับเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมด โครงการอุสโคเรนีได้ร่างแผนการพัฒนาขั้นสูงของงานวิศวกรรมเครื่องกล (เร่งเป็น 1.7 เท่า) ที่สัมพันธ์กับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดและตั้งเป้าจะประสบความสำเร็จในระดับโลกในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 พรรคคอมมิวนิสต์จัดสรรงบประมาณ 2 แสนล้านรูเบิลสำหรับการพัฒนางานวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมากเป็นสองเท่าของช่วงทศวรรษก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอุตสาหกรรมหนักโดยการนำเข้าสินค้าทุนไม่ได้ให้ผลในเชิงบวกและไม่สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และอาหาร แต่ส่งผลกระทบให้กลายเป็นเหยื่อของ "ความเร่ง" ของการพัฒนางานวิศวกรรมเครื่องกล เพราะการนำเข้าในระยะหลังนำไปสู่การจัดซื้ออาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลง ซึ่งนำไปสู่การขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อแฝง และการขาดแคลนสินค้า[1]

ในปี พ.ศ. 2530 ความล้มเหลวที่แท้จริงของนโยบายอุสโคเรนีได้รับการยอมรับ และถูกแทนที่ด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งดำเนินการขยายความเป็นอิสระของรัฐวิสาหกิจและการพัฒนาภาคเอกชนอย่างมีนัยสำคัญ ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นโครงการ "500 дней (500 วัน)"

การใช้คติพจน์โดยบุคคลสำคัญทางการเมืองอื่น[แก้]

เมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ประธานาธิบดีเบลารุส อาเลียกซันดร์ ลูกาแชนกา (Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка, A. G. Lukashenko) ได้ประกาศ "แผนเร่งความเร็ว" ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องเกือบจะคำต่อคำกับคำพูดของกอร์บาชอฟในปี พ.ศ. 2528[2]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. ถ้อยคำที่รู้จักกันดีในสมัยนั้นในการประเมินผลิตภัณฑ์ในประเทศ: “อุปมาเปรียบเทียบกับโลกที่ดีที่สุด …” และพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะไปให้ถึงระดับของ “สิ่งที่คล้ายคลึงกัน” เหล่านี้

อ้างอิง[แก้]

  1. Проблемы инфляции и дефицита в российской экономике [Problems of inflation and deficit in the Russian economy]. eexperts.ru (ภาษารัสเซีย). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2013.
  2. Курс на ускорение по-белорусски [Course on acceleration in Belarusian] (ภาษารัสเซีย). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 เมษายน 2012. สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2008.

บรรณานุกรม[แก้]

  • Александр Шубин. Россия в поисках пути: реформы тысяча девятьсот восьмидесятых [Russia in Search of a Path: Reforms in the 1980s] (ภาษารัสเซีย).
  • В. В. Куликова, บ.ก. (1986). Стратегия ускорения: учебное пособие для системы политической учебы [Acceleration Strategy: A Study Guide for the Political Education System]. Изд-во полит. лит-ры [central publishing house of political and historical-party literature in the USSR] (ภาษารัสเซีย). Москва. NCID BA21625714.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]