องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ
International Criminal Police Organization
Organisation internationale de police criminelle
INTERPOL Logo.svg
ชื่อทางการInterpol
อักษรย่อICPO-INTERPOL
คำขวัญConnecting police for a safer world
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้งกันยายน 1923; 99 ปีที่แล้ว (1923-09)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • สภาตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศแรก (1914)
 • ที่ประชุมตำรวจระหว่างประเทศ (1922)
 • คณะกรรมการตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (1923)
เจ้าหน้าที่1,050 (2019)
งบประมาณรายปี142 ล้านยูโร (2019)
โครงสร้างเขตอำนาจ
หน่วยงานระหว่างประเทศ
ประเทศ194 ชาติสมาชิก
Map of the member states of Interpol 2018.svg
แผนที่เขตอำนาจของ องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ
บัญญัติตราสาร
 • ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulations[1][2]
สำนักงานใหญ่ลียง ประเทศฝรั่งเศส

Multinational agency
Nationalities of personnel114 (2019)
ผู้บริหารหน่วยงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก
สำนักงานกลางแห่งชาติ194
เว็บไซต์
www.interpol.int แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
สำนักงานใหญ่ตำรวจสากลในลียง
บัตรประจำตัวตำรวจสากล (ด้านหน้า)

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Criminal Police Organization; ย่อ: INTERPOL) หรือเรียก ตำรวจสากล เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่อำนวยความสะดวกในการร่วมมือกับตำรวจทั่วโลกและการควบคุมอาชญากรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในลียงมีสำนักงานประจำภูมิภาค 7 แห่งทั่วโลกและสำนักงานกลางแห่งชาติในรัฐสมาชิกทั้งหมด 194 ประเทศทำให้เป็นองค์กรตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของอินเตอร์โปล ตั้งอยู่ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

INTERPOL เกิดขึ้นพร้อมกับการประชุมตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศครั้งแรกในปี 2457 ซึ่งนำเจ้าหน้าที่จาก 24 ประเทศมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2466 ในฐานะคณะกรรมการตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ICPC) โดยมีหน้าที่หลายประการในปัจจุบันตลอดช่วงทศวรรษที่ 1930 หลังจากอยู่ภายใต้การควบคุมของนาซีในปีพ. ศ. 2481 หน่วยงานได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในปีพ. ศ. 2499 ICPC ได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และชื่อ INTERPOL ซึ่งได้มาจากที่อยู่ทางโทรเลขdearใช้ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2489

ประวัติ[แก้]

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ "อินเตอร์โปล" ก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ.1923 เพื่อเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทุกองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจในการป้องกันหรือว่าปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรีย

ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ออสเตรียถูกนาซีเยอรมนีบุกยึดครอง เมื่อออสเตรียกลายเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมัน "อินเตอร์โปล" ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศออสเตรียจึงกลายเป็นหน่วยข้อมูลข่าวสารของตำรวจลับเกสตาโพ

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และฝ่ายนาซีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงคราม จึงได้มีความคิดที่จะก่อตั้ง "อินเตอร์โปล" ขึ้นมาอีกครั้งภายใต้ความร่วมมือกันของ อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม และประเทศแถบสแกนดิเนเวีย "อินเตอร์โปล" จึงถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งปรับเลี่ยนโครงสร้างและการดำเนินงานใหม่ รวมถึงการย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่เมืองแซงต์ โคลด์ ประเทศฝรั่งเศส แต่ต่อมาได้มีการย้ายไปที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส จนถึงปัจจุบัน

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากองค์การสหประชาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 187 ประเทศทั่วโลก ดำเนินการโดยใช้เงินสมทบประจำปีจากชาติสมาชิก รวมแล้วประมาณ 30 ล้านยูโร หรือประมาณ 1,466 ล้านบาท

บทบาทหน้าที่[แก้]

หน้าที่หลัก ของ องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ คือ การประสานงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันการก่อการร้าย ขัดขวางและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม การลักลอบผลิตและค้ายา การค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ การฟอกเงิน การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก รวมถึงอาชญากรรมทางการเงิน และการทุจริต

แต่เนื่องจาก องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ต้องรักษาสถานะความเป็นกลางทางการเมือง จึงไม่ได้มีหน้าที่และบทบาทในการเข้าไปสืบสวนและสอบสวนเรื่องต่างๆ ในประเทศสมาชิกนั้นๆ เอง กล่าวคือไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง บทบาทหลักๆ เป็นการส่งผ่านข้อมูลทางตำรวจให้กันและกันในระหว่างประเทศสมาชิกมากกว่า อีกทั้งไม่สามารถเข้าไปข้องเกี่ยวกับคดีใดๆ ที่ไม่ใช่คดีที่มีความเกี่ยวพันกันในหลายประเทศ รวมทั้ง คดีอาชญากรรมการเมือง การทหาร การศาสนา หรือเชื้อชาติด้วย

โครงสร้างขององค์กร[แก้]

 • สมัชชาใหญ่ (General Assembly) เป็นหน่วยงานปกครองสูงสุด มีหน้าที่จัดการการประชุมตัวแทนประเทศสมาชิก เพื่อกำหนดบทบาท นโยบาย ทรัพยากร วิธีการทำงาน การเงิน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กร
 • คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยสมาชิก 13 คน ได้รับเลือกตั้งโดยสมัชชาใหญ่ และประกอบด้วยประธาน 1 คน รองประธาน 3 คน และสมาชิกอีก 9 คนที่เหลือเป็นตัวแทนที่ครอบคลุม 4 ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
 • สำนักเลขาธิการใหญ่ (General Secretariat) บริหารงานโดยเลขาธิการใหญ่ มีสำนักงานย่อยระดับภูมิภาค 6 แห่งอยู่ในอาร์เจนตินา โกตดิวัวร์ เอลซัลวาดอร์ เคนยา ไทย และซิมบับเว และมีสำนักงานเพื่อการประสานงานอยู่ที่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา
 • สำนักงานกลางแห่งชาติ (National Central Bureaus - NCB) ประเทศสมาชิกของอินเตอร์โปลแต่ละประเทศมีสำนักงานกลางแห่งชาตินี้ ที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของชาตินั้นๆ หน่วยงานสำนักงานกลางแห่งชาตินี้มุ่งหมายให้เป็นจุดติดต่อประสานงานสำหรับสำนักเลขาธิการใหญ่ สำนักงานระดับภูมิภาค และประเทศสมาชิกต่างๆ อื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบสวนและการชี้เบาะแสและการจับกุมผู้กระทำผิดที่กำลังหลบหนีอยู่ในระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา (Advisers) เป็นบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่มีความสามารถหรือว่าศักยภาพในการให้คำแนะนำต่างๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่ปรึกษาเหล่านี้อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารและได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่
 • คณะกรรมาธิการสำหรับการควบคุมข้อมูลของอินเตอร์โปล (The Commission for the Control of INTERPOL’s Files) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีอำนาจหน้าที่ ในการประกันว่าการประมวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของอินเตอร์โปล ให้คำแนะนำอินเตอร์โปลเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติการ กฎเกณฑ์ หรือว่าเรื่องอื่นๆ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และมีหน้าที่ประมวลพิจารณาคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลที่บรรจุอยู่ในไฟล์ข้อมูลของอินเตอร์โปล

สมาชิกองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ[แก้]

การเป็นสมาชิก ณ เดือนมีนาคม 2018 โดยมีวันที่ยอมรับ และหน่วยงานตัวแทนที่เกี่ยวข้องของประเทศมีดังนี้:

กรีเนดา - ตุลาคม 2529

เกาหลีใต้ - กันยายน 2507

เคนยา - ตุลาคม 2511

เคปเวิร์ด - พฤศจิกายน 2532

เซเชลส์ - กันยายน 2520

เซเนกัล - กันยายน 2504

เซนต์คิตส์และเนวิส - พฤศจิกายน 2530

เซนต์ลูเซีย - ตุลาคม 2526

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ - ตุลาคม 2528

เซอร์เบีย - กันยายน 2499

เซาตูแมอีปริงซีป - พฤศจิกายน 2531

เซียร์ราลีโอน - กันยายน 2505

เดนมาร์ก - มิถุนายน 2499

เติร์กเมนิสถาน - กันยายน 2548

เนเธอร์แลนด์ - มิถุนายน 2499

เนปาล - กันยายน 2510

เบนิน - กันยายน 2505

เบลเยี่ยม - มิถุนายน 2499

เบลารุส - กันยายน 2536

เบลีซ - พฤศจิกายน 2530

เปรู - กันยายน 2505

เม็กซิโก - มิถุนายน 2499

เมียนมาร์ - มิถุนายน 2499

เยเมน - ตุลาคม 2519

เยอรมนี - มิถุนายน 2499

เลโซโท - กันยายน 2514

เลบานอน - มิถุนายน 2499

เวเนซุเอลา - มิถุนายน 2499

เวียดนาม - พฤศจิกายน 2534

เอกวาดอร์ - กันยายน 2505

เอธิโอเปีย - กันยายน 2501

เอริเทรีย - พฤศจิกายน 2542

เอลซัลวาดอร์ - ธันวาคม 2502

เอสโตเนีย - พฤศจิกายน 2535

เอสวาตินี - ตุลาคม 2518

เฮติ - มิถุนายน 2500

แกมเบีย - ตุลาคม 2529

แคเมอรูน - กันยายน 2504

แคนาดา - มิถุนายน 2499

แซมเบีย - สิงหาคม 2509

แทนซาเนีย - กันยายน 2505

แองโกลา - ตุลาคม 2525

แอนทีกาและบาร์บิวดา - ตุลาคม 2529

แอฟริกาใต้ - กันยายน 2536

แอลเบเนีย - พฤศจิกายน 2534

แอลจีเรีย - สิงหาคม 2506

โกตดิวัวร์ - กันยายน 2504

โครเอเชีย - พฤศจิกายน 2535

โคลอมเบีย - มิถุนายน 2499

โซมาเลีย - ตุลาคม 2518

โดมินิกา - พฤศจิกายน 2524

โตโก - ตุลาคม 2503

โบลิเวีย - สิงหาคม 2506

โปแลนด์ - กันยายน 1990

โปรตุเกส - มิถุนายน 2499

โมซัมบิก - พฤศจิกายน 2532

โมนาโก - มิถุนายน 2499

โมร็อกโก - มิถุนายน 2500

โรมาเนีย - ตุลาคม 2516

โอมาน - กันยายน 2515

ไซปรัส - กันยายน 2505

ไนเจอร์ - กันยายน 2507

ไนจีเรีย - ตุลาคม 2503

ไลบีเรีย - มิถุนายน 2499

ไอซ์แลนด์ - กันยายน 2514

ไอร์แลนด์ - มิถุนายน 2499

กรีซ - มิถุนายน 2499

กัมพูชา - มิถุนายน 2499

กัวเตมาลา - มิถุนายน 2499

กาตาร์ - กันยายน 2517

กานา - กันยายน 2501

กาบอง - กันยายน 2504

กายอานา - ตุลาคม 2511

กินี - กันยายน 2504

กินี - บิสเซา - พฤศจิกายน 2535

คอโมโรส - ตุลาคม 2541

คอสตาริกา - มิถุนายน 2499

คาซัคสถาน - พฤศจิกายน 2535

คิริบาส - พฤศจิกายน 2018

คิวบา - มิถุนายน 2499

คีร์กีซสถาน - ตุลาคม 2539

คูเวต - มิถุนายน 2508

คูราเซา - ตุลาคม 2554

จอร์เจีย - กันยายน 2536

จอร์แดน - มิถุนายน 2499

จาเมกา - สิงหาคม 2506

จิบูตี - พฤศจิกายน 2523

จีน - กันยายน 2504

ชาด - กันยายน 2505

ชิลี - มิถุนายน 2499

ซานมาริโน - กันยายน 2549

ซามัว - ตุลาคม 2552

ซาอุดีอาระเบีย - มิถุนายน 2499

ซินต์มาร์เท่น - ตุลาคม 2554

ซิมบับเว - พฤศจิกายน 2523

ซีเรีย - มิถุนายน 2499

ซูดาน - มิถุนายน 2499

ซูดานใต้ - ตุลาคม 2554

ซูรินาม - มิถุนายน 2499

ญี่ปุ่น - มิถุนายน 2499

ตรินิแดดและโตเบโก - กันยายน 2507

ตองกา - กันยายน 2522

ติมอร์ตะวันออก - ตุลาคม 2545

ตุรกี - มิถุนายน 2499

ตูนิเซีย - มิถุนายน 2500

ทาจิกิสถาน - ตุลาคม 2547

นครวาติกัน - ตุลาคม 2551

นอร์เวย์ - มิถุนายน 2499

นามิเบีย - พฤศจิกายน 2535

นาอูรู - กันยายน 2514

นิการากัว - มิถุนายน 2508

นิวซีแลนด์ - มิถุนายน 2499

บราซิล - ตุลาคม 2529

บรูไน - กันยายน 2527

บอตสวานา - พฤศจิกายน 2523

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา - พฤศจิกายน 2535

บังกลาเทศ - ตุลาคม 2519

บัลแกเรีย - พฤศจิกายน 2532

บาร์เบโดส - พฤศจิกายน 2524

บาห์เรน - กันยายน 2515

บาฮามาส - ตุลาคม 2516

บุรุนดี - ตุลาคม 2513

บูร์กินาฟาโซ - กันยายน 2504

ประเทศไทย - มิถุนายน 2499

ปาเลสไตน์ - กันยายน 2017

ปากีสถาน - มิถุนายน 2499

ปานามา - กันยายน 2501

ปาปัวนิวกินี - ตุลาคม 2519

ปารากวัย - กันยายน 2520

ฝรั่งเศส - มิถุนายน 2499

ฟีจี - กันยายน 2514

ฟินแลนด์ - มิถุนายน 2499

ฟิลิปปินส์ - มิถุนายน 2499

ภูฏาน - กันยายน 2548

มองโกเลีย - พฤศจิกายน 2534

มอนเตเนโกร - กันยายน 2549

มอริเชียส - ตุลาคม 2512

มอริเตเนีย - กันยายน 2505

มอลตา - กันยายน 2515

มัลดีฟส์ - กันยายน 2527

มาเลเซีย - กันยายน 2504

มาซิโดเนียเหนือ - กันยายน 2536

มาดากัสการ์ - กันยายน 2504

มาลาวี - สิงหาคม 2509

มาลี - ตุลาคม 2512

ยูเครน - พฤศจิกายน 2535

ยูกันดา - สิงหาคม 2509

รวันดา - กันยายน 2517

รัสเซีย - กันยายน 2533

ลักเซมเบิร์ก - มิถุนายน 2499

ลัตเวีย - พฤศจิกายน 2535

ลาว - ​​มิถุนายน 2500

ลิเบีย - มิถุนายน 2499

ลีชเทินชไตน์ - ตุลาคม 2503

ลิทัวเนีย - พฤศจิกายน 2534

วานูวาตู - พฤศจิกายน 2018

ศรีลังกา - มิถุนายน 2499

สเปน - มิถุนายน 2499

สโลวาเกีย - กันยายน 2536

สโลวีเนีย - พฤศจิกายน 2535

สวิตเซอร์แลนด์ - มิถุนายน 2499

สวีเดน - มิถุนายน 2499

สหรัฐอเมริกา - มิถุนายน 2499

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ตุลาคม 2516

สหราชอาณาจักร - มิถุนายน 2499

สาธารณรัฐเช็ก - กันยายน 2536

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง - มิถุนายน 2508

สาธารณรัฐโดมินิกัน - มิถุนายน 2499

สาธารณรัฐคองโก - กันยายน 2504

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก - สิงหาคม 2506

สาธารณรัฐมอลโดวา - กันยายน 2537

สิงคโปร์ - ตุลาคม 2511

หมู่เกาะโซโลมอน - กันยายน 2017

หมู่เกาะมาร์แชลล์ - กันยายน 2533

ออสเตรเลีย - มิถุนายน 2499

ออสเตรีย - มิถุนายน 2499

อันดอร์รา - พฤศจิกายน 2530

อัฟกานิสถาน - ตุลาคม 2545

อาเซอร์ไบจาน - พฤศจิกายน 2535

อาร์เจนตินา - มิถุนายน 2499

อาร์เมเนีย - พฤศจิกายน 2535

อารูบา - พฤศจิกายน 2530

อิเควทอเรียลกินี - พฤศจิกายน 2523

อิตาลี - มิถุนายน 2499

อินเดีย - มิถุนายน 2499 ประสานงานอย่างเป็นทางการโดย CBI

อินโดนีเซีย - มิถุนายน 2499

อิรัก - กันยายน 2510

อิสราเอล - มิถุนายน 2499

อิหร่าน - มิถุนายน 2499

อียิปต์ - มิถุนายน 2499

อุซเบกิสถาน - กันยายน 2537

อุรุกวัย - มิถุนายน 2499

ฮอนดูรัส - กันยายน 2517

ฮังการี - พฤศจิกายน 2524

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Constitution2008
 2. "General Regulations of the International Criminal Police Organization" (PDF). Interpol, Office of Legal Affairs. 1956. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 7 February 2016. สืบค้นเมื่อ 12 March 2016.