สุลต่านอะฮ์มัด ตาจุดดิน ฮาลิม ชะฮ์ที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สุลต่านฮะมัด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 2
สุลต่านแห่งรัฐเกอดะฮ์
สุลต่านแห่งรัฐเกอดะฮ์
ครองราชย์ค.ศ. 1803-1821
ก่อนหน้าซีอัดดีน มูคาร์ราม ชาฮ์ที่ 2 แห่งรัฐเกอดะฮ์
ถัดไปการบุกรุกรัฐเกอดะฮ์ของสยาม
ครองราชย์ค.ศ. 1842-1845
ก่อนหน้าการบุกรุกรัฐเกอดะฮ์ของสยาม
ถัดไปสุลต่านไซนัล ราซิด อัลมุดซัม ชาห์ที่ 1
คู่อภิเษกวันฟาตีมา
เจ๊ะ อัลราเซะฮ์
พระมเหสีองค์ที่สาม
พระราชบุตรสุลต่านมุดา อับดุลเลาะฮ์
ตุนกู ยากุบ
สุลต่านไซนัล ราซิด อัลมุดซัม ชาห์ที่ 1
ตุนกู มูฮัมมัด ฮากิบ
ตุนกู อิบรอฮิม
ตุนกู มูฮัมมัด ซามัน
ตุนกู มูฮัมมัด อากิล
ตุนกู จิก
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
อัลมัรฮูม เมอลากา
ราชวงศ์มาฮาวังซา
พระราชบิดาสุลต่านอับดุลเลาะห์ มูคาร์ราม ชาห์
พระราชมารดาวันกามาเลียะฮ์
ประสูติรัฐเกอดะฮ์, รัฐสุลต่านอาเจะฮ์, จักรวรรดิออตโตมัน (ปัจจุบันคือประเทศมาเลเซีย)
สวรรคต3 มกราคม ค.ศ. 1845
โกตากัวลามูดา, เมืองไทรบุรี, อาณาจักรรัตนโกสินทร์และสยาม (ปัจจุบันคือประเทศมาเลเซีย)
ฝังพระศพสุสานหลวงลังการ์
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี

สุลต่านอะฮ์มัด ตาจุดดิน ฮาลิม ชะฮ์ที่ 2 (เอกสารไทยเรียก สุลต่านอะหมัดตายุดินฮาเลมซะ) บรรดาศักดิ์ไทย เจ้าพระยาไทรบุรีปะแงรัน หรือ ปะแงหรัน เป็นสุลต่านองค์ที่ 21 แห่งรัฐเกอดะฮ์ พระองค์ครองราชย์ระหว่าง1791-1843 ครองราชย์ได้ 26 ปี ในสมัยพระองค์สยามได้บุกยึดรัฐเกอดะฮ์ ชาวอาหรับเองก็จะช่วยสุลต่านเจรจากับสยาม ค.ศ. 1942 สยามจึงคืนเกอดะฮ์ให้เป็นของพระองค์ พระองค์เป็นบุตรของสุลต่านอับดุลเลาะห์ มูคาร์ราม ชาห์ พระองค์ก่อตั้งรัฐปะลิสอีกด้วย