สุลต่านอับดุลละฮ์ มูการ์รัม ชะฮ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุลต่านอับดุลเลาะห์ มูคาร์ราม ชาห์
อัลอะซีซุลมุลก์ อัลเกาะดีร อัลฆอลิบ เฆาะรุลมัฆลูบุสสุลต่าน เคาะลีฟะตุลลอฮ์ อะลาดาอิเราะ เกอดะฮ์
สุลต่านกับยังดีเปอร์ตวนแห่งรัฐเกอดะฮ์ดารุลอะมาน
ครองราชย์ค.ศ. 1778-1797
ก่อนหน้าสุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2
ถัดไปซิดดีน มูคาร์ราม ชาฮ์ที่ 2 แห่งรัฐเกอดะฮ์
สวรรคต1 กันยายน ค.ศ. 1797
อิซตานาบากินดา, อะโลร์เซอตาร์
ฝังพระศพสุสานหลวงลังการ์
คู่อภิเษกเติงกู ปูเนะฮ์
วันเม็ก
วันกามาเลียะฮ์
เจ๊ะ ปวน ปาดูกา บนดา
เจ๊ะ ฟาตีมะฮ์ เทวี
เจ๊ะ จันทรา ซารี
เจ๊ะ บีดะฮ์ ซารี
พระราชบุตรโอรส 10 องค์ และธิดา 11 องค์ โดยรวมไปถึง:
ตุนกู ยะฮ์ยา
สุลต่านฮะมัด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 2
ตุนกู บิซนู
ตุนกู อิบราฮีม
ตุนกู ซูไลมาน
ตุนกู กูซู
ตุนกู ดาวุด
ตุนกู ยะอ์กูบ
ตุนกู อะฮ์มัด
ตุนกู มูฮัมมัด ยูซุฟ
ตุนกู ฮีตัม
ตุนกู จิก
ตุนกู ซัมซัม
พระนามหลังสวรรคต
อัลมัรฮูม โกตาเซอตาร์ อัษษานี
ราชวงศ์รัฐเกอดะฮ์
พระราชบิดาสุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี

สุลต่านอับดุลเลาะห์ มูคาร์ราม ชาห์ พระองค์เป็นสุลต่านองค์ที่ 20 แห่งรัฐเกอดะฮ์ พระองค์มีภรรยาทั้งหมด 7 พระองค์ พระองค์ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1778–1797 บิดาของพระองค์ชื่อสุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาบีดินที่ 2 มีลูกชาย10 องค์