สุนุวาร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
कोइँच(सुनुवार)
สุนุวาร์
SunuwarMaleFemale.jpg
กีรา สุนุวาร์
ภาษา
สุนุวาร์, เนปาลี
ศาสนา
กีราต, พุทธ
Sunwar greeting

สุนุวาร์ หรือ ซูนูวาร์ EngSunuwar NPसुनुवार คนสุนุวาร์เป็นส่วนหนึ่งของชนพื้นเมืองของประเทศเนปาลและบางพื้นที่ในประเทศอินเดีย ภูฏาน: ดาร์จีลิง, สิกขิม, อัสสัม ชนเผ่าได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู ส่วนใหญ่คนสุนุวาร์นับถือศาสนา ของตัวเอง เรียก กีราต มนดุม[1] แต่ไม่แบ่งแยกศาสนา การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2012 คนสุนุวาร์ ประมาณ 100,000 คน

ซูนูวาร์

ภาษา สุนุวาร์[แก้]

ส่วนใหญ่คนสุนุวาร์พูดภาษาสุนุวาร์ หรือ สุนุวารี โกอีจา-โล (มารปาแจ) ภาษาสุนุวาร์ Sunuwar language

กีฬา[แก้]

ฮาลลี เล่นเดือนพฤศจิกายนหนึ่งปีมีครั้งเดียว (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) มืดสนิทที่สุดในโลก

วัฒนธรรมและประเพณี[แก้]

เต็มไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนซูนูวาร์ พวกเขามีความยากลำบากในการอธิบายรายละเอียดของการจัดงานเทศกาลและอีกหลายร้อย สุนุวารี เทศกาลประเพณี มีวัตถุประสงค์ของตัวเองลักษณะของระบบที่เทศกาลประเพณีและเทศกาลเฉลิมฉลอง เทศกาลที่ได้รับการกล่าวถึงประเพณีที่ดีบางอย่าง เช่น วิสาขบูชา(Baisakh Purnima), (วัลอยกระทง บูชาแม่น้ำ) สาเกลา Udhauli (ธันวาคม แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑) อื่น ๆ

การดำเนินชีวิตของคนสุนุวาร์[แก้]

ส่วนใหญ่คนสุนุวาร์ทำการเกษตร ประมาณ 55% และ เป็น การเมือง ทหารตำรวจเนปาล, อินเดีย, สิงคโปร์, อังกฤษ (Gorkha)และ อื่น ๆ

การแต่งงาน[แก้]

  1. การสมรสด้วยความรัก Love Marriage หรือ Autonomous Marriage สมัยนี้
  2. การคลุมถุงชน Arranged Marriage (บาง)
  3. หนีการแต่งงาน Escape Marriage (บาง)
  4. ฉุดแต่งงาน (ถูกขโมย) Traction Marriage (Stolen) สมัยก่อน

กษัตริย์กีราต[แก้]

  • กษัตริย์ กีราต ๒๙ พระองค์ ดังนี้:

1. ยาลมบอร์ 2. ปาบี 3. สกานดาร์ 4. บาลามบา 5. ฮรีตี 6. หุมาตี 7. จีเตดส์ตี 8. กาลีนจา 9. ปุซกา 10. สุยาร์มา 11. ปาปา 12. บุนกา 13. สวานานดา 14. สทุนโก 15. จีงหรี 16. นาเน 17. ลูกา 18. โทร์ 19. โทโก 20. เบร์มา 21. กูจา 22. ปุษ์การ์ 23. เกซุ 24. สุจา 25. สานสา 26. กูนาม 27. ขีมบู 28. ปาถุกา 29. กส์ตี

พื้นที่ของสุนุวาร์[แก้]

  1. ขีจี หรือ ขีจี ชนเดซวรี
  2. บูจี
  3. เปรฒจี ปรีฅี

เพลงและดนตรี[แก้]

  1. https://www.religious-information.com/kirant-mundhum-religion.html