สาธารณรัฐเอะโซะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สาธารณรัฐเอะโซะ
蝦夷共和国
เอะโซะ เคียววะโกะกุ
รัฐแบ่งแยกดินแดน

18681869
 

เมืองหลวง ฮะโกะดะเตะ
ภาษา ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไอนุ
รัฐบาล สาธารณรัฐ
ประธานาธิบดี เอะโนะโมะโตะ ทะเกะอะกิ
รองประธานาธิบดี มะสึไดระ ทะโร
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา 15 ธ.ค. 1868
 -  ยอมแพ้ 17 พ.ค. 1869
 -  ประกาศล้มเลิก 27 มิ.ย. 1869
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ จังหวัดฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

สาธารณรัฐเอะโซะ (ญี่ปุ่น: 蝦夷共和国 Ezo Kyōwakoku) เป็นรัฐที่สถาปนาโดยผู้จงรักภักดีต่อโชกุนตระกูลโทะกุงะวะ ภายหลังการล่มสลายของรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ ตั้งอยู่บนเกาะเอะโซะ ปัจจุบันคือเกาะฮกไกโด ซึ่งเป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น แต่มีประชากรเบาบาง ตั้งอยู่ทางด้านเหนือสุดของญี่ปุ่น

ประวัติ[แก้]

หลังจากที่กองทัพของรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะพ่ายแพ้กองทัพของสมเด็จพระจักรพรรดิในสงครามโบะชิงระหว่างการปฏิรูปสมัยเมจิ ทหารเรือที่จงรักภักดีต่อโชกุนตระกูลโทะกุงะวะส่วนหนึ่งนำโดยพลเรือเอกเอะโนะโมะโตะ ทะเกะอะกิ (榎本 武揚 Enomoto Takeaki) ได้อพยพไปยังเกาะเอะโซะ (ปัจจุบันคือเกาะฮกไกโด) ทางด้านเหนือสุดของญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายทหารหลายหมื่นนายและกลุ่มที่ปรึกษาทางทหารชาวฝรั่งเศส ซึ่งนำโดยฌูลส์ บรูเนต์ (Jules Brunet) พลเรือเอกเอะโนะโมะโตะได้ใช้ความพยายามครั้งสุดท้าย โดยการถวายฎีกาไปยังราชสำนักสมเด็จพระจักรพรรดิ เพื่อขอให่เขาได้มีโอกาสพัฒนาเกาะฮกไกโดและรักษาขนบธรรมเนียมของซามูไรไว้ต่อไปโดยไม่ถูกรบกวน แต่คำขอของเขาก็ได้รับการปฏิเสธ

ในวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1868 ได้มีการประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง สถาปนาสาธารณรัฐเอะโซะ ซึ่งมีโครงสร้างการปกครองที่ยึดตามแบบของสหรัฐอเมริกา พลเรือเอกเอะโนะโมะโตะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี (総裁 Sōsai) คนแรก การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของญี่ปุ่น

ผู้บริหารของรัฐบาลเอะโซะ
EzoRepublicLeaders.jpg

ส่วนหนึ่งของคณะผู้นำของสาธารณรัฐเอะโซะ พร้อมด้วยประธานาธิบดีเอะโนะโมะโตะ ทะเกะอะกิ (นั่งแถวหน้า ด้านขวา) เมื่อ ค.ศ. 1869

ประธานาธิบดี เอะโนะโมะโตะ ทะเกะอะกิ
รองประธานาธิบดี มะสึไดระ ทะโร
รัฐมนตรีทหารเรือ อะระอิ อิคุโนะสุเกะ
รัฐมนตรีทหารบก โอโทะริ เคสุเกะ
รองรัฐมนตรีทหารบก ฮิจิกะตะ โทะชิโซ
ผู้ตรวจการเมืองฮะโกะดะเตะ นะงะอิ นะโอะยุกิ
รองผู้ตรวจการเมืองฮะโกะดะเตะ นะกะจิมะ ซะบุโระซุเกะ
ผู้ตรวจการเมืองเอะซะชิ มะสึโอะกะ ชิโระจิโระ
รองผู้ตรวจการเมืองเอะซะชิ โคะซุงิ มะซะโนะชิง
ผู้ตรวจการเมืองมะสึมะเอะ ฮิโตะมิ คะสึตะโระ
รัฐมนตรีการบุกเบิกที่ดิน ซะวะ ทะโระซะเอะมง
รัฐมนตรีการคลัง เอะโนะโมะโตะ มิจิอะกิ
รัฐมนตรีการคลัง คะวะมุระ โระคุชิโร
ผู้บัญชาการกองเรือรบ โคงะ เก็งโง
ผู้บัญชาการกองทหารราบ ฟุรุยะ ซะคุสะเอะมง
นายทหารพระธรรมนูญ ทะเกะนะกะ ชิเงะคะทะ
นายทหารพระธรรมนูญ อิมะอิ โนะบุโอะ

อ้างอิง[แก้]

  • Ballard C.B., Vice-Admiral G.A. The Influence of the Sea on the Political History of Japan. London: John Murray, 1921.
  • Black, John R. Young Japan: Yokohama and Yedo, Vol. II. London: Trubner & Co., 1881.
  • Onodera Eikō, Boshin Nanboku Senso to Tohoku Seiken. Sendai: Kita no Sha, 2004.
  • Hillsborough, Romulus (2005). Shinsengumi: The Shogun's Last Samurai Corps. Tuttle Publishing. ISBN 0804836272. 
  • Suzuki, Tessa Morris. Re-Inventing Japan: Time Space Nation. New York: M.E. Sharpe, 1998.
  • Yamaguchi, Ken. Kinsé shiriaku A history of Japan, from the first visit of Commodore Perry in 1853 to the capture of Hakodate by the Mikado's forces in 1869. Trans. Sir Ernest Satow. Wilmington, Del., Scholarly Resources 1973