สาทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สาทร (หรือ สาธร)[ก] อาจหมายถึง

  • หลวงสาทรราชายุตก์ (ยม) ขุนนางและคหบดีในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผู้ขุดคลองสาทรอันเป็นที่มาของชื่อเขตและถนนในกรุงเทพมหานคร
  • เขตสาทร ในกรุงเทพมหานคร ในชื่อเดิมว่า เขตสาธร
  • ถนนสาทร ประกอบด้วยสาทรเหนือและสาทรใต้ ซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกัน
  • สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือ "สะพานสาทร"
  • สาธร พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลประจำจังหวัดนครราชสีมา

เชิงอรรถ[แก้]

^ "สาธร" เป็นตัวสะกดชื่อสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเลิกใช้แล้วในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ปรากฏคำที่ใช้ตัวสะกดเช่นนี้ในพจนานุกรมภาษาไทย