สัตว์ป่าสงวน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กวางผา (Nemorhaedus griseus) 1 ใน 20 ชนิดสัตว์ป่าสงวนของไทย

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา

สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์หายาก, ใกล้จะสูญพันธุ์ หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น กูปรี สมัน เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีบทบัญญัติเข้มงวดกวดขัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่หรือซากสัตว์ป่า ซึ่งอาจจะตกไปอยู่ยังต่างประเทศด้วยการซื้อขาย ต่อมาเมื่อสถานการณ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลายชนิดมีแนวโน้มถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการ ควบคุมดูแลการค้าหรือการลักลอบค้าสัตว์ป่าในรูปแบบต่าง ๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าหรือ CITES ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาในปี พ.ศ. 2518 และได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 จึงได้มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

สัตว์ป่าสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้และตามที่กำหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์ป่าสงวนได้โดยสะดวกโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ต้องถึงกับต้องแก้ไขพระราชบัญญัติอย่างของเดิม ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมชนิดสัตว์ป่าที่มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง 7 ชนิด และตัดสัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากการที่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้มาก 1 ชนิด คือ เนื้อทราย [1] ต่อมาในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมสงวนคุ้มครองสัตว์ป่ามีมติเห็นชอบให้เพิ่มสัตว์ 4 ชนิด เป็นสัตว์สงวน และได้มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[2] สัตว์ป่าสงวนมีทั้งสิ้น 20 ชนิด[3] ได้แก่

 1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)
 2. แรดชวา (Rhinoceros sondaicus)
 3. กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis)
 4. กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli)
 5. ควายป่า (Bubalus arnee)
 6. ละอง หรือละมั่ง (Rucervus eldi)
 7. สมัน หรือเนื้อสมัน (Rucervus schomburki)
 8. เลียงผา หรือเยือง หรือกูรำ หรือโครำ (Capricornis sumatraensis)
 9. กวางผา(Naemorhedus griseus)
 10. นกแต้วแร้วท้องดำ (Pitta gurneyi)
 11. นกกระเรียน (Grus antigone)
 12. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)
 13. สมเสร็จ (Tapirus indicus)
 14. เก้งหม้อ (Muntiacus feae)
 15. พะยูน หรือหมูน้ำ​ (Dugong dugon)
 16. วาฬบรูดา (Balaenoptera edeni)
 17. วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
 18. เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
 19. ฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
 20. นกชนหิน (Rhinoplax vigil)

อ้างอิง[แก้]

 • "Wild Animal Reservation and Protection Act, BE 2535", Royal Thai Government Gazette, 109 (15), 28 February 1992 (Unofficial translation by Dan Reik, April 1996).
 • Wildlife Conservation Development and Extension Section, Wildlife Conservation Division, Royal Forest Department, Wildlife Conservation in Thailand (PDF)CS1 maint: multiple names: authors list (link) shurhare.