แม่แบบ:Citation

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
For the [citation needed] template, see {{citation needed}}.

The Citation template generates a citation for a book, periodical, contribution in a collective work, patent, or a web page. It determines the citation type by examining which parameters are used.

If invoked with the right parameters, this template produces output identical to that of the Cite templates, such as{{Cite book}} and {{Cite web}}. The default behavior sometimes differs from that of the Cite templates; for example, this template by default generates anchors for Harvard references whereas the Cite templates do not (although they can be made to do so), and this template by default uses commas to separate some fields that the Cite templates separate with periods (full stops).

The template should be inserted after punctuation, such as a period or comma.

All parameter names are lowercase.

Simple citation[แก้]

This template gives the most commonly used attributes. You can copy the horizontal form or vertical form below and then add in extra attributes from the full list. Spacing and ordering is irrelevant.

{{Citation |last= |first= |year= |title= |publisher= |publication-place= |page= |url= |accessdate= }}

{{Citation
| last    =
| first   =
| year    =
| title   =
| publisher =
| publication-place =
| page    =
| url    =
| accessdate =
}}
 • last: The author's surname or last name. Don't use with author.
 • first: The author's first or given name(s).
 • year: Year of authorship or publication. Mandatory for use with links from Template:Harvard citation, unless|date= specifies both month and year.
 • title: Title of the work. Mandatory for web references.
 • publisher: The name of the publisher. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press. Not normally included where the publication is a periodical which has its own Wikipedia article (e.g. Newsweek, Billboard).
  • publication-place (or place or location): The city of publication. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. Omit when the publication is a periodical whose name specifies the location (e.g. The New York Times, The Times of India)
 • page: For use when one page is cited. Adds "p." before the page number. Do not use with pages.
 • url: A url of an online location where the item can be found. If the url includes double quotes, these must be encoded as "%22".
  • accessdate: Date[n 1] when the url was accessed.

Example[แก้]

{{Citation
| last   = Turner
| first   = Orsamus
| title   = History of the pioneer settlement of
Phelps and Gorham's purchase, and Morris' reserve
| publisher = William Alling
| place   = Rochester, New York
| year   = 1851
| id    = {{OL|7120924W}}
}}
Turner, Orsamus (1851), History of the pioneer settlement of Phelps and Gorham's purchase, and Morris' reserve, Rochester, New York: William Alling, แม่แบบ:OL 

Full citation parameters[แก้]

These can be used for all types of publication except patents. All are optional and indentation is used simply to group related items — these may be mutually exclusive where indicated. Some hyphenated names can also be placed without hyphens.

{{Citation
| author =
| last  =
| first  =
| author2 =
| last2  =
| first2 =
| author-link =
| author2-link =
| author-separator =
| author-name-separator =
| author-mask =
| display-authors =
| coauthors =
| editor    =
| editor-last  =
| editor-first =
| editor2    =
| editor2-last =
| editor2-first =
| editor-link  =
| editor2-link =
| others  =
| publication-date =
| date   =
| year   =
| month  =
| origyear =
| title  =
| chapter =
| chapter-url =
| contribution =
| contribution-url =
| type  =
| journal =
| periodical =
| newspaper =
| magazine  =
| work =
| edition =
| series =
| volume =
| issue  =
| publisher =
| publication-place =
| place  =
| language =
| page =
| pages =
| nopp =
| at  =
| id  =
| isbn =
| issn =
| oclc =
| pmid =
| pmc =
| bibcode =
| doi =
| doi_inactivedate =
| zbl =
| url =
| accessdate =
| format   =
| archiveurl =
| archivedate =
| quote   =
| layurl =
| laysource =
| laydate  =
| separator = ,
| postscript =
| ref =
}}

Parameters[แก้]

Syntax[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/syntax

แม่แบบ:Citation Style documentation/coins

แม่แบบ:Citation Style documentation/sep comma

Deprecated[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/deprecated

Description[แก้]

Authors[แก้]

 • last: Surname of a single author. Do not wikilink—use author-link instead. For corporate authors or authors for whom only one name is listed by the source, use last or one of its aliases (e.g. |author=Bono). Aliases: surname, author, last1, surname1, author1.
  • author: this parameter is used to hold the complete name of a single author (first and last) or to hold the name of a corporate author. This parameter should never hold the names of more than one author.
  • first: Given or first names of author; for example: Firstname Middlename or Firstname M. or Firstname M., Sr. Do not wikilink—use author-link instead. Aliases: given, first1, given1. Requires last; first name will not display if last is empty.
  • OR: for multiple authors, use last1, first1 through lastn, firstn, where n is any consecutive number for an unlimited number of authors (each firstn requires a corresponding lastn). See the display parameters to change how many authors are displayed. Aliases: surname1, given1 through surnamen, givenn, or author1 through authorn. For an individual author plus an institutional author, you can use |first1=...|last1=...|author2=....
  • author-link: Title of existing Wikipedia article about the author—not the author's website; do not wikilink. Aliases: author-link1, authorlink, authorlink1, author1-link, author1link.
  • OR: for multiple authors, use author-link1 through author-linkn. Aliases: authorlink1 through authorlinkn, or author1-link through authorn-link, or author1link through authornlink.
  • name-list-format: displays authors and editors in Vancouver style when set to vanc and when the list uses last/first parameters for the name list(s).
 • vauthors: comma-separated list of author names in Vancouver style; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses:
  |vauthors=Smythe JB, ((Megabux Corporation))
  • author-link and author-mask may be used for the individual names in |vauthors= as described above
 • authors: Free-form list of author names; use of this parameter is discouraged because it does not contribute to a citation's metadata; not an alias of last.
 • แม่แบบ:Xtd: (deprecated) Names of coauthors. Requires author, authors, or lastn Include coauthors in author or authors or use separate authorn or lastn/firstn to list coauthors.
 • translator-last: Surname of translator. Do not wikilink—use translator-link instead. Aliases: translator-surname, translator1, translator1-last, translator-last1.
  • translator-first: Given or first names of translator. Do not wikilink—use translator-link instead. Aliases: translator-given, translator1-first, translator-first1.
  • OR: for multiple translators, use translator-last1, translator-first1 through translator-lastn, translator-firstn, where n is any consecutive number for an unlimited number of translators (each translator-firstn requires a corresponding translator-lastn). Aliases: translator1-last, translator1-first through translatorn-last, translatorn-first, or translator1 through translatorn.
  • translator-link: Title of existing Wikipedia article about the translator—not the translator's website; do not wikilink. Aliases: translator-link1, translator1-link.
  • OR: for multiple translators, use translator-link1 through translator-linkn. Aliases: translator1-link through translatorn-link.
 • collaboration: Name of a group of authors or collaborators; requires author, last, or vauthors listing one or more primary authors; follows author name-list; appends "et al." to author name-list.
 • others: To record other contributors to the work, including illustrators. For the parameter value, write Illustrated by John Smith.
 • Note: When using เชิงอรรถอย่างย่อ or การอ้างอิงในวงเล็บ styles with templates, do not use multiple names in one field, or else the anchor will not match the inline link.

Editors[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/editor

Title[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/title แม่แบบ:Citation Style documentation/chapter แม่แบบ:Citation Style documentation/type แม่แบบ:Citation Style documentation/language

Date[แก้]

 • date: Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, season and year, or year). Use same format as other publication dates in the citations.[date 1] Required when year is used to disambiguate {{sfn}} links to multiple-work citations by the same author in the same year.[more] Do not wikilink. Displays after the authors and is enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher. For acceptable date formats, see แม่แบบ:Section link.
For approximate year, precede with "c. ", like this: |date=c. 1900.

For no date, or "undated", add as |date=n.d.
 • year: Year of source being referenced. Use of |date= is recommended unless all of the following conditions are met:
  1. The template uses |ref=harv, or the template is {{citation}}, or |mode=cs2
  2. The |date= format is YYYY-MM-DD.
  3. The citation requires a CITEREF disambiguator.
 • orig-year: Original publication year; displays after the date or year. For clarity, please supply specifics. For example: |orig-year=First published 1859 or |orig-year=Composed 1904. Alias: origyear
 • df: date format; sets rendered dates to the specified format; does not support date ranges or seasonal dates. Accepts one value which may be one of these:
  dmy – set publication dates to day month year format; access- and archive-dates are not modified;
  mdy – as above for month day, year format
  ymd – as above for year initial numeric format YYYY-MM-DD
  dmy-all – set publication, access-, and archive-dates to day month year format;
  mdy-all – as above for month day, year format
  ymd-all – as above for year initial numeric format YYYY-MM-DD
 1. Publication dates in references within an article should all have the same format. This may be a different format from that used for archive and access dates. See MOS:DATEUNIFY.

Periodical[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/journal

Publisher[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/publisher

Edition, series, volume[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/edition แม่แบบ:Citation Style documentation/series แม่แบบ:Citation Style documentation/volume

In-source locations[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/pages

URL[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/url

Anchor[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/ref2

Identifiers[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/id1 แม่แบบ:Citation Style documentation/id2

Quote[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/quote

Laysummary[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/lay

Display options[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/display

Subscription or registration required[แก้]

แม่แบบ:Citation Style documentation/registration

Examples[แก้]

Books[แก้]

Three authors, a volume, and an edition. Ampersand (&) forced before final author's name.
{{Citation
| last1 = Lincoln
| first1 = A.
| last2 = Washington
| first2 = G.
| last3 = Adams
| first3 = J.
| lastauthoramp = yes
| title   = All the Presidents' Names
| publisher = The Pentagon
| place   = Home Base, New York
| volume = XII
| edition = 2nd
| year  = 2007
}}
Lincoln, A.; Washington, G. & Adams, J. (2007), All the Presidents' Names XII (2nd ed.), Home Base, New York: The Pentagon 

Web[แก้]

Web page
{{Citation
| url  = http://nrhp.focus.nps.gov/
| title = NPS Focus
| work = National Register of Historic Places
| publisher = [[National Park Service]]
| accessdate = November 30, 2010
}}
"NPS Focus", National Register of Historic Places (National Park Service), สืบค้นเมื่อ November 30, 2010 
Archived page
{{Citation
| url = http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html
| title = Earth's Atmosphere
| accessdate = October 25, 2007
| publisher = [[National Aeronautics and Space Administration]]
| year  = 1995
| author = NASA
| archiveurl = http://web.archive.org/web/20071013232332/http://
liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html
| archivedate = October 13, 2007
}}
NASA (1995), Earth's Atmosphere, National Aeronautics and Space Administration, archived from the original on October 13, 2007, สืบค้นเมื่อ October 25, 2007 

Journals, newspapers, magazines, or other periodicals[แก้]

Journal article
{{Citation
| last = Hill
| first = Marvin S.
| title = Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
| journal = BYU Studies
| volume = 12
| issue  = 2
| year  = 1976
| pages  = 1–8
| url   = https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
}}
Hill, Marvin S. (1976), "Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties", BYU Studies 12 (2): 1–8 
Journal article with multiple authors and identifier
{{Citation
| last1 = Mandelkern
| first1 = M,
| last2 = Elias
| first2 = J,
| last3 = Eden
| first3 = D,
| last4 = Crothers
| first4 = D
| display-authors = 2
| title  = The dimensions of DNA in solution
| journal = J Mol Biol
| volume = 152
| issue  = 1
| pages  = 153–61
| year  = 1981
| pmid  = 7338906
| doi   = 10.1016/0022-2836(81)90099-1
}}
Mandelkern, M,; Elias, J, และคณะ (1981), "The dimensions of DNA in solution", J Mol Biol 152 (1): 153–61, PMID 7338906, doi:10.1016/0022-2836(81)90099-1 
Newspaper article
{{Citation
| last = Smith
| first = Joseph III
| author-link = Joseph Smith III
| title = Last Testimony of Sister Emma
| newspaper = The Saints' Herald
| publication-place = Plano, IL
| volume = 26
| issue = 19
| date  = October 1, 1879
| year  = 1879
| month = October
| page  = 289
| url  = http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/
IL/sain1872.htm#100179
}}
Smith, Joseph III (October 1, 1879), "Last Testimony of Sister Emma", The Saints' Herald (Plano, IL) 26 (19): 289 
Conference paper
{{Citation
| last = Sullivan
| first = D.B.
| contribution = Time and frequency measurement
 at NIST: The first 100 years
| year = 2001
| title = 2001 IEEE Int'l Frequency Control Symp.
| publisher = National Institute of Standards and Technology
| url    = http://tf.nist.gov/timefreq/general/pdf/1485.pdf
| format  = PDF
}}
Sullivan, D.B. (2001), "Time and frequency measurement at NIST: The first 100 years" (PDF), 2001 IEEE Int'l Frequency Control Symp., National Institute of Standards and Technology 

Parts of books, including encyclopedia articles[แก้]

Manuscript published in an edited compilation
{{Citation
| last = Bidamon
| first = Emma Smith
| author-link = Emma Hale Smith
| chapter = Letter to Emma S. Pilgrim
| date = March 27, 1876
| year = 1876
| editor-last = Vogel
| editor-first = Dan
| title = Early Mormon Documents
| volume = 1
| publisher = Signature Books
| publication-date = 1996
| isbn = 1–56085–072–8
}}
Bidamon, Emma Smith (March 27, 1876), "Letter to Emma S. Pilgrim", in Vogel, Dan, Early Mormon Documents 1, Signature Books (published 1996), ISBN 1–56085–072–8 Check |isbn= value (help) 
Work with an editor but no author
{{Citation
| editor-last = Vogel
| editor-first = Dan
| title = Early Mormon Documents
| volume = 1
| publisher = Signature Books
| publication-date = 1996
| isbn = 1–56085–072–8
}}
Vogel, Dan, ed. (1996), Early Mormon Documents 1, Signature Books, ISBN 1–56085–072–8 Check |isbn= value (help) 
Encyclopedia article by a named author
{{Citation
| last = Kramer
| first = Martin
| author-link = Martin Kramer
| contribution = Bernard Lewis
| editor-last = Boyd
| editor-first = Kelley
| title = Encyclopedia of Historians and Historical Writing
| volume = 1
| pages = 719–720
| publisher = Fitzroy Dearborn
| place = London
| publication-date = 1999
| contribution-url = http://www.geocities.com/
martinkramerorg/BernardLewis.htm
}}
Kramer, Martin (1999), "Bernard Lewis", in Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720 
Encyclopedia article with no named author
{{Citation
| contribution = Bernard Lewis
| editor-last = Boyd
| editor-first = Kelley
| title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
| volume = 1
| pages = 719–720
| publisher = Fitzroy Dearborn
| place = London
| year = 1999
| contribution-url = http://www.geocities.com/
martinkramerorg/BernardLewis.htm
}}
Boyd, Kelley, ed. (1999), "Bernard Lewis", Encyclopedia of Historians and Historical Writing 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720 

Republications, or edited quotations in a periodical article[แก้]

Manuscript edited and published in a journal
{{Citation
| last = Knight
| first = Joseph, Sr.
| year = 1833
| editor-last = Jessee
| editor-first = Dean
| title = Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
| journal = BYU Studies
| volume = 17
| issue = 1
| publication-date = 1976
| page = 35
| url = https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
}}
Knight, Joseph, Sr. (1833), "Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History", in Jessee, Dean, BYU Studies (1976) 17 (1): 35 
Manuscript written at one date and place, then published in a periodical at a different date and place with commentary by the editor.
{{Citation
| last = Klingensmith
| first = Philip
| contribution = Affidavit
| year = 1872
| date = September 5, 1872
| place = Lincoln County, Nevada
| title = Mountain Meadows Massacre
| editor-last = Toohy
| editor-first = Dennis J.
| journal = Corinne Daily Reporter
| publication-date = September 24, 1872
| publication-place = Corinne, Utah
| volume = 5
| issue = 252
| page = 1
| contribution-url = http://udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
}}
Klingensmith, Philip (September 5, 1872), Affidavit, written at Lincoln County, Nevada, in Toohy, Dennis J., "Mountain Meadows Massacre", Corinne Daily Reporter (Corinne, Utah, published September 24, 1872) 5 (252): 1 

Press release[แก้]

Press release with quotation
{{Citation
| url = http://www.apple.com/pr/library/2010/04/05ipad.html
| title = Apple Sells Over 300,000 iPads First Day
| publisher = Apple Inc
| accessdate = April 10, 2010
| quote = in the US as of midnight Saturday, April 3}}
Apple Sells Over 300,000 iPads First Day, Apple Inc, สืบค้นเมื่อ April 10, 2010, "in the US as of midnight Saturday, April 3" 

Citing patents[แก้]

Parameters (all are optional)[แก้]

{{Citation
| inventor-last =
| inventor-first =
| inventorlink =
| inventor2-last =
| inventor2-first =
| inventorlink2 =
| publication-date =
| issue-date =
| title =
| country-code =
| description =
| patent-number =
| ref =
}}
 • inventor-last (or inventor1-last): The inventor's surname or last name.
 • inventor-first (or inventor1-first): The inventor's first or given name(s).
 • inventorlink (or inventorlink1): Title of an existing Wikipedia article about the first inventor.
 • inventor2-last, inventor3-last, inventor4-last: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • inventor2-first, inventor3-first, inventor4-first: The second, third, and fourth inventors' first or given name(s), if applicable.
 • inventorlink2, inventorlink3, inventorlink4: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth inventor, if applicable.
 • publication-date: Date of publication or filing.
 • issue-date (or date): Date patent was issued by patent agency.
 • title: Title of the patent. If the title includes [square brackets], these must be encoded as "[" for "[" and "]" for "]"
 • country-code: Two-letter abbreviation of the country issuing the patent.
 • description: Type of patent; shown between country code and number.
 • patent-number: The number of the patent.
 • ref: Anchor id.

Examples[แก้]

United States patent with multiple inventors
{{Citation
| inventor1-last = Degermark
| inventor1-first = Mikael
| inventor2-last = Brodnik
| inventor2-first = Andrej
| inventor3-last = Carlsson
| inventor3-first = Svante
| inventor4-last = Pink
| inventor4-first = Stephen
| title = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
| issue-date = 2001
| patent-number = 6266706
| country-code = US}}
Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson et al., "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", US 6266706, issued 2001

Anchored citations[แก้]

This template can generate a citation that can be combined with shortened footnotes orparenthetical referencing. It does this by creating an HTML anchor containing an ID. The special parameter |ref=harv generates an ID suitable for Harvard referencingtemplates such as {{harv}} as specified in the next section; this is the default for the {{citation}} template. To disable anchor generation, specify |ref=none – leaving |ref= empty has the same effect but is ambiguous; this is the default for the Cite templates such as {{cite book}} and {{cite news}}. You can also specify the ID directly, using the |ref=ID parameter. For example, suppose an article's References section contains the markup:

 • {{Citation |author=Sigmund Freud |title=Civilization and Its Discontents |year=1930 |ref=CivDis}}

which generates the citation:

 • Sigmund Freud (1930), Civilization and Its Discontents 

Then, the markup "([[#CivDis|Freud 1930]])" generates a parenthetical reference "(Freud 1930)" containing a wikilink to the citation (try clicking on the wikilink).

Anchors for Harvard referencing templates[แก้]

IDs compatible with Harvard referencing templates such as {{harv}} are computed from the last names of the authors and the year of the cited source. For example, the markup "{{harv|Wright|Evans|1851|p=ix}}" generates the Harvard reference "(Wright & Evans 1851, p. ix)", which wikilinks to the citation whose markup and appearance are shown below:

 • {{Citation |last1=Wright |first1=Thomas |last2=Evans |first2=R. H. |title=Historical and Descriptive Account of the Caricatures of James Gillray |location=London |publisher=Henry G. Bohn |year=1851 |oclc=59510372}}
 • Wright, Thomas; Evans, R. H. (1851), Historical and Descriptive Account of the Caricatures of James Gillray, London: Henry G. Bohn, OCLC 59510372 

In this example the {{citation}} template defines, and the {{harv}} template uses, the HTML ID "CITEREFWrightEvans1851", composed by concatenating the string "CITEREF" with the last names of the authors and the year. The {{harvid}} template can be used to generate such IDs, for example, {{harvid|Wright|Evans|1851}} generates "CITEREFWrightEvans1851".

Related methods which leave only a number in the text are to use the {{harvnb}} template enclosed in the <ref></ref> html code, or to use the {{sfn}} template alone. The example above would be <ref>{{harvnb|Wright|Evans|1851|p=ix}}</ref> or {{sfn|Wright|Evans|1851|p=ix}}both of which generate a footnote, such as

17. Wright & Evans 1851, p. ix

The names of only the first four authors are used; other author names are not concatenated to the ID. If no author names are given, editor names are used instead. For patents, inventor names are used instead of authors or editors. If these names are not given, this template does not generate an anchor.

Last names are used, as specified by the parameters |last1= (or |last=), |last2=, |last3=, and|last4=, and similarly for |editor1-last= etc. and for |inventor1-last= etc. If a full name is given but no last name is specified, this template falls back on the full name, but this usage is not recommended. For example, in "{{Citation | author = Sigmund Freud | title = The Ego and the Id | year = 1923}}" no last name is given, so this citation cannot be combined with the Harvard reference "{{harv|Freud|1923}}". To make these {{citation}} and {{harv}} invocations compatible, either replace "|author=Sigmund Freud" with "|first=Sigmund |last=Freud", or add "|ref={{harvid|Freud|1923}}" to the {{citation}} invocation, or add the same ref parameter (say, "|ref=EgoId") to both the {{citation}} and the {{harv}} invocations.

Similarly, the year is used, as specified by |year=. If no year is given, this template attempts to derive the year from |date= (or, if no date is given, from |publication-date=) by applying theMediaWiki#time function. This heuristic works with many common date formats (American, International and ISO 8601 standard format YYYY-MM-DD as listed in WP:MOS), but may not work as expected with other formats, so when in doubt it may be safer to use |year=. Note that if only a year, say 2005, is known you must use |year=2005 rather than |date=2005.

IDs must be unique[แก้]

Names, years, and hand-specified IDs must be chosen so that the IDs are unique within a page; otherwise the HTML will not conform to the W3C standards, and any references to the citations will not work reliably. For example, suppose a page contains the following two citations with {{harv}}-compatible IDs:

If these citations were altered to say "2008" rather than "2008a" and "2008b", the resulting page would not work, because the two different citations would both attempt to use the ID "CITEREFMontesHalterman2008". To avoid this problem, distinguish the citations by appending suffixes to the years, e.g., "|year=2008a" and "|year=2008b", as was done above. Any Harvard references to these citations should use years with the same suffixes.

It is good practice to verify that a page does not contain duplicate IDs by using the W3C Markup Validation Service; see External links.

Dates[แก้]

 1. The format of dates in the references of an article should use consistent and unambiguous styles. Example formats used in Wikipedia citations include:
  • 2009
  • 2009-09-14 (ISO 8601 standard format: YYYY-MM-DD)
  • 14 September 2009
  • September 14, 2009 (with comma)
  • September 2009
  Dates should not be linked in references. Please see Wikipedia:Manual of Style (dates and numbers)#Dates for more guidance about formatting dates.

Tools[แก้]

See Wikipedia:Citing sources#Citation templates and tools for a list of tools that can help create a reference in the "citation" format.

Template Data[แก้]

นี่คือเอกสารข้อมูลแม่แบบสำหรับแม่แบบนี้เมื่อใช้กับ วิชวลเอดิเตอร์ และเครื่องมืออื่น; ดูรายงานข้อผิดพลาดประจำเดือนสำหรับแม่แบบนี้

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ Citation

The Citation template generates a citation for a book, periodical, contribution in a collective work, patent, or a web page. It determines the citation type by examining which parameters are used.

พารามิเตอร์แม่แบบ

พารามิเตอร์ คำอธิบาย ชนิด สถานภาพ
author surname last

surname of the author of the cited material

ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author given name first

given name (first name) of the author of the cited material

ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
title of source title

Title of source; displays in italics.

ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
date of source date

Full date of source being referenced in the same format as other publication dates in the citations.[1] Do not wikilink. Displays after the authors and enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher.

ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
url of source url

URL of an online location where the text of the publication can be found.

ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
1 1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
2 2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
3 3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor-surname inventor-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor1-surname inventor1-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor-last inventor-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor1-last inventor1-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor inventor
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
invent1 invent1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
invent-1 invent-1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
country-code country-code
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor2-surname inventor2-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor2-last inventor2-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor2 inventor2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
invent2 invent2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor3-surname inventor3-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor3-last inventor3-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor3 inventor3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
invent3 invent3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor4-surname inventor4-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor4-last inventor4-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor4 inventor4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
invent4 invent4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor-given inventor-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor1-given inventor1-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor-first inventor-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor1-first inventor1-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor2-given inventor2-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor2-first inventor2-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor3-given inventor3-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor3-first inventor3-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor4-given inventor4-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventor4-first inventor4-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventorlink1 inventorlink1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventorlink inventorlink
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventorlink2 inventorlink2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventorlink3 inventorlink3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
inventorlink4 inventorlink4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
country country
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
publication-number publication-number
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
patent-number patent-number
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
number number
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
description description
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
status status
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
publication-date publication-date
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
pubdate pubdate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
issue-date issue-date
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
gdate gdate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
year year
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
fdate fdate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
pridate pridate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
assign1 assign1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
assign2 assign2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
ref ref
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
separator separator
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
seperator seperator
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
quote quote
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
postscript postscript
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author-separator author-separator
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author-mask author-mask
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authormask authormask
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last1 last1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname1 surname1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author1 author1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author author
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authors authors
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last2 last2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname2 surname2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author2 author2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last3 last3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname3 surname3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author3 author3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last4 last4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname4 surname4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author4 author4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last5 last5
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname5 surname5
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author5 author5
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last6 last6
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname6 surname6
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author6 author6
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last7 last7
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname7 surname7
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author7 author7
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last8 last8
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname8 surname8
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author8 author8
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
last9 last9
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
surname9 surname9
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author9 author9
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first1 first1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given1 given1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first2 first2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given2 given2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first3 first3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given3 given3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first4 first4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given4 given4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first5 first5
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given5 given5
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first6 first6
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given6 given6
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first7 first7
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given7 given7
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first8 first8
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given8 given8
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
first9 first9
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
given9 given9
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author-link author-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author1-link author1-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink authorlink
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink1 authorlink1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author2-link author2-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink2 authorlink2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author3-link author3-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink3 authorlink3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author4-link author4-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink4 authorlink4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author5-link author5-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink5 authorlink5
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author6-link author6-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink6 authorlink6
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author7-link author7-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink7 authorlink7
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author8-link author8-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink8 authorlink8
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author9-link author9-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
authorlink9 authorlink9
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
coauthor coauthor
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
coauthors coauthors
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
origyear origyear
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
month month
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
trans_chapter trans_chapter
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
trans_title trans_title
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
type type
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
archiveurl archiveurl
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
deadurl deadurl
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
series series
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
version version
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
journal journal
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
periodical periodical
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
newspaper newspaper
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
magazine magazine
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
work work
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
volume volume
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
issue issue
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
pages pages
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
page page
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
at at
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
nopp nopp
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
chapter chapter
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
contribution contribution
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
chapter-url chapter-url
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
chapterurl chapterurl
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
contribution-url contribution-url
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
others others
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
edition edition
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
place place
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
location location
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
publication-place publication-place
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
publisher publisher
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor-last editor-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor-surname editor-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor1-last editor1-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor1-surname editor1-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor1 editor1
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor editor
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editors editors
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor2-last editor2-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor2-surname editor2-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor2 editor2
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor3-last editor3-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor3-surname editor3-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor3 editor3
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor4-last editor4-last
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor4-surname editor4-surname
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor4 editor4
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor-first editor-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor-given editor-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor1-first editor1-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor1-given editor1-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor2-first editor2-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor2-given editor2-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor3-first editor3-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor3-given editor3-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor4-first editor4-first
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor4-given editor4-given
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor-link editor-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor1-link editor1-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor2-link editor2-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor3-link editor3-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
editor4-link editor4-link
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
language language
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
in in
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
format format
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
arxiv arxiv
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
asin asin
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
ASIN ASIN
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
asin-tld asin-tld
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
bibcode bibcode
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
doi doi
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
DOI DOI
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
doi_inactivedate doi_inactivedate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
doi_brokendate doi_brokendate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
isbn isbn
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
ISBN ISBN
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
issn issn
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
ISSN ISSN
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
jfm jfm
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
JFM JFM
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
jstor jstor
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
JSTOR JSTOR
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
lccn lccn
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
LCCN LCCN
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
mr mr
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
MR MR
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
oclc oclc
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
OCLC OCLC
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
ol ol
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
OL OL
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
osti osti
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
OSTI OSTI
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
pmc pmc
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
PMC PMC
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
pmid pmid
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
PMID PMID
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
rfc rfc
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
RFC RFC
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
ssrn ssrn
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
SSRN SSRN
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
zbl zbl
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
id id
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
ID ID
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
access-date access-date
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
accessdate accessdate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
laysummary laysummary
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
laysource laysource
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
laydate laydate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
author-name-separator author-name-separator
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
lastauthoramp lastauthoramp
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
display-authors display-authors
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้
archivedate archivedate
ค่าปริยาย
ว่าง
Example
empty
ค่าอัตโนมัติ
ว่าง
สายอักขระ เลือกได้

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

แม่แบบ:Wikipedia referencing