สมเด็จพระบรมเรียมนโรดม ยุวนาถ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระบรมเรียมนโรดม ยุวนาถ
Yuvaneath.jpg

พระนามเต็ม สมเด็จพระบรมเรียมนโรดม ยุวนาถ
พระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมเรียม
ราชวงศ์ ราชวงศ์นโรดม
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2486 (73 ปี)
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระมารดา พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี

สมเด็จพระบรมรามานโรดม ยุวนาถ (อังกฤษ: Samdech Preah Boromriem Norodom Yuvaneath) เป็นพระราชโอรสองค์โตในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุกับพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ปัจจุบันมีพระชนมายุ 69 พรรษา มีพระพี่น้องร่วมพระมารดา 7 พระองค์ พระองค์ทรงพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบัน

พระราชตระกูล[แก้]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. (=18.) พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์
 
 
 
 
 
 
 
8. สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. เจ้าจอมมารดาเอี่ยม[1]
 
 
 
 
 
 
 
4. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สุรามฤต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. (=16.) พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์
 
 
 
 
 
 
 
9. พระองค์เจ้านโรดม พงางาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. เจ้าจอมมารดานวล
 
 
 
 
 
 
 
2. พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. (=22.) พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีสุวัตถิ์
 
 
 
 
 
 
 
10. (=6.) พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สมเด็จพระมหากษัตริยานี สีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีเรศ สิริวัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. พระองค์เจ้านโรดม หัสสกรรณ
 
 
 
 
 
 
 
11. พระองค์เจ้านโรดม กัณวิมาน นรลักษณ์เทวี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สมเด็จพระบรมเรียมนโรดม ยุวนาถ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. พระบาทสมเด็จพระนโรดม หริรักษ์รามาธิบดี
 
 
 
 
 
 
 
12. (=20.) พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีสุวัตถิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. พระปิโยพระบรมอัจฉราอับสร (นักนางเภา)
 
 
 
 
 
 
 
6. (=10.) พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. นายเอก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ขุนพระนางเกสรมาลี (ยินเอกนาถ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. นางวัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง[แก้]

  1. ‘พระราชวงศ์เขมร’ และ ‘พระราชวงศ์ไทย’ โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ฉบับที่ 2500 ปีที่ 48 ประจำวัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2545