สมเด็จพระธีรญาณมุนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะในคณะสงฆ์ไทย

ผู้ได้รับสมณศักดิ์[แก้]

ปัจจุบันมีพระเถระได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นี้รวมทั้ง 3 รูป ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม นามสกุล วัด ช่วงเวลาที่ดำรงสมณศักดิ์
1 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) จันทวีระ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร พ.ศ. 2515 -2527
2 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) ทั่งจันทร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พ.ศ. 2528 - 2534
3 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) พุกพุ่มพวง วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน