สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Thailand Institute of Occupational Safety and Health
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง21 พฤษภาคม 2558 [1]
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่18 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • นายสมัย โชติสกุล[2], ประธานกรรมการ
  • นางบุปผา พันธุ์เพ็ง, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดกระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์www.tosh.or.th

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (อักษรย่อ:สสปท.อังกฤษ: Thailand Institute of Occupational Safety and Health) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประวัติ[แก้]

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยโอนภารกิจมาจากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บางส่วน มาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน

การจัดตั้งองค์การมหาชนดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้หลักการที่ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามนัยในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554[3]

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

  • นายชัยธนา ไชยมงคล (ปี 2559 - ปี 2561)
  • นายวรานนท์ ปีติวรรณ (ปี 2562 - ปี 2566)
  • นางบุปผา พันธุ์เพ็ง (ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]