ศาสนาพุทธในประเทศมัลดีฟส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ
แบบแปลนของวัดพุทธที่วาดโดย ฮาเวียร์ โรเมโร-ฟริแอส

พระพุทธศาสนาในประเทศมัลดีฟส์ เริ่มต้นตั้งแต่มี กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาอินโด-อารยัน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวสิงหล ได้อพยพจากศรีลังกา มายังมัลดีฟส์ ดังปรากฏว่ามีพระพุทธรูป สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 11 จาก อลิฟู และสิ่งต่างๆของพระพุทธศาสนา อยู่ในพิพิธภัณฑ์มัลดีฟส์ กรุงมาเล เมืองหลวงของมัลดีฟส์ คริสต์ศตวรรษที่ 12 ในสมัยพระเจ้าศรี ตรีภุวรรณะ อทิติยะ (Sri Tribuvana Aditiya) ทรงเลื่อมใสในศาสนาอิสลาม และทรงเข้ารีตศาสนาอิสลาม และได้มีพระนามใหม่ว่า สุลต่านมุฮัมเมด อิบน์ อับดุลละ (Muhammed Ibn Abdulla) และต่อมาชาวมัลดีฟส์ก็หันนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก และต่อมาก็ทุบทำลายวัด และพระพุทธรูปของพุทธ และปัจจุบันศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีบทบาทใดๆในประเทศมัลดีฟส์อีกเลย แต่ก็มีชาวสิงหลพุทธจากประเทศศรีลังกาไปอาศัยอยู่ในมัลดีฟส์จำนวนเล็กน้อย ส่วนมัสยิดแห่งแรกของมัลดีฟส์มีชื่อว่า ธารุมาวัณธา ราชเกฟานุ มิสกีย์ ตั้งอยู่กรุงมาเล เมืองหลวงของมัลดีฟส์ในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]