สถูป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถูป (สันสกฤต: स्तूप) เป็นสิ่งก่อสร้างทรงโอคว่ำ ใช้ประดิษฐานปูชนียวัตถุในศาสนาพุทธ[1] เช่น พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น[2]

สถูปในยุคแรกทำจากมูลดิน ต่อมาจึงสร้างด้วยวัสดุถาวร เช่น อิฐ หิน และแพร่หลายไปในภูมิภาคต่าง ๆ ที่นับถือพุทธศาสนา[3]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. พจนานุกรม ศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 124-125
  2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1160
  3. สารานุกรมสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง หมวดประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, หน้า 191
บรรณานุกรม

ดูเพิ่ม[แก้]