วิธีใช้:ความย่อการแก้ไขอัตโนมัติ

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เกิดอะไรขึ้น

คำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติ (Automatic edit summaries) เป็นคำอธิบายอย่างย่อที่ระบบมีเดียวิกิเป็นผู้ใส่ให้เพื่ออธิบายการแก้ไขหรือการกระทำบางอย่างที่ผู้แก้ไขไม่ได้ใส่คำอธิบายอย่างย่อเอาไว้

ผู้แก้ไขหรือผู้เขียนไม่จำเป็นต้องใส่คำอธิบายอย่างย่อตอนสร้างหน้าใหม่ กรณีที่ผู้เขียนไม่ได้ใส่คำอธิบายอย่างย่อลงไปตอนที่สร้างหน้า ระบบมีเดียวิกิจะใส่คำอธิบายอย่างย่อเป็นข้อความที่จัดรูปแบบแบบวิกิ (WikiText) และคำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติ รวมแล้วไม่เกิน 160 ตัวอักษร โดยจะมีคำอธิบายอย่างย่อเป็นตัวเอน เริ่มด้วยคำว่า หน้าใหม่: และจบด้วยจุดสามจุด (...) เช่น

''หน้าใหม่: {{สั้นมาก}} '''เจเนอเรชันเอกซ์''' ({{langๆ-en|Generation X}}) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า '''เจน...'' (จากบทความ [[เจเนอเรชันเอกซ์]....])

ในกรณีที่คำอธิบายอย่างย่ออธิบายถึงการเปลี่ยนทางของหน้าใด ๆ ไปยังอีกหน้าหนึ่ง หรือแสดงการแทนที่ข้อความทั้งหมดด้วยข้อความใด ๆ (เช่น {{ละเมิดลิขสิทธิ์}}) หมายความว่าผู้แก้ไขประสงค์จะให้ระบบเป็นผู้ใส่คำอธิบายอย่างย่อให้เพื่อความสะดวกของผู้แก้ไข ถ้าการเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางไปยังหน้าที่ถูกต้องหรือการแทนที่ข้อความทั้งหมดนั้นมีเหตุผลเพียงพอ ผู้แก้ไขไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ อีก

คำอธิบายอย่างย่อที่แสดงถึงการแก้ไขอันไม่พึงประสงค์ (การแทนที่ข้อความทั้งหมดด้วยคำที่ไม่สุภาพ หรือการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากหน้า) ไม่ใช่คำอธิบายการแก้ไขที่ผู้แก้ไขเจตนาใส่ไว้ แต่เป็นการใส่ของระบบ ผู้แก้ไขที่ลบเนื้อหาอาจไม่ได้สังเกตว่าตนเองกำลังสร้างความเสียหายให้กับวิกิพีเดียแต่อย่างใด

จะทำอย่างไรต่อ

หากคุณเชื่อว่ามีการก่อกวนหรือการทดลองเขียนที่จำเป็นต้องถูกย้อนกลับ ให้ตรวจดูลักษณะการแก้ไข แล้วตอบสนองต่อการแก้ไขตามสภาพของการแก้ไข อย่าลืมเชื่อว่าผู้อื่นมีเจตนาดีหากยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการแก้ไขเป็นการก่อกวน พึงระลึกไว้ว่าคำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติไม่ได้เขียนโดยผู้ใช้ คำอธิบายอย่างย่อประเภทนึ้จึงไม่ควรนำไปเป็นหลักฐานเพื่อแสดงการก่อกวน

หากผู้ใช้นิรนามลบเนื้อหาทั้งหน้าหรือบางส่วนของบทความชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะระลึกว่าการลบเนื้อหาดังกล่าวอาจเป็นการลบเนื้อหาที่มีปัญหาออกจากบทความ ในกรณีดังกล่าว การแก้ไขไม่ควรถูกจัดให้เป็นการก่อกวน แต่ควรเชิญให้ผู้ใช้นิรนามแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความที่มีปัญหาอยู่

คำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติในกรณีต่าง ๆ

คำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป แต่ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขคำอธิบายที่แสดงการกระทำได้ที่หน้ามีเดียวิกิที่ระบุด้านล่าง อย่างไรก็ดีแม้คำอธิบายอย่างย่อจะมีประโยชน์สำหรับอธิบายการกระทำของผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของคำอธิบายโดยย่อ และสามารถช่วยตรวจสอบการก่อกวนได้ คุณก็ควรที่จะใส่คำอธิบายโดยย่อที่สื่อถึงการแก้ไขดังกล่าวของคุณ แม้ว่าคุณจะกระทำตามเงื่อนไขบางอย่างที่อาจตรงกับเงื่อนไขที่ระบบจะใส่คำอธิบายโดยย่อก็ตาม ทั้งนี้มีข้อยกเว้นในการสร้างหน้าเปลี่ยนทาง ซึ่งคำอธิบายอย่างย่อในกรณีการสร้างหน้าเปลี่ยนทางมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถเข้าใจได้ทันทีอยู่แล้ว

การกระทำ คำอธิบายอย่างย่อ ($1 เป็นตัวแปร) หน้าสำหรับแก้ไขข้อความ
ลบเนื้อหาทั้งหมดของหน้า ทำหน้าว่าง มีเดียวิกิ:Autosumm-blank
แทนที่เนื้อหาทั้งหมดของหน้าด้วยข้อความอื่น แทนที่เนื้อหาด้วย "$1" มีเดียวิกิ:Autosumm-replace
สร้างหน้าใหม่ หน้าใหม่: $1 มีเดียวิกิ:Autosumm-new
สร้างหน้าเปลี่ยนทางใหม่ เปลี่ยนทางหน้าไปยัง $1 มีเดียวิกิ:Autoredircomment

ดูเพิ่ม