วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:Sandbox)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หุ่นพยนต์

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของหุ่นพยนต์

📌📌กล่าวถึงย้อนไปตั้งแต่ครั้นสมัยพุทธกาล โดยมีใจความดังนี้

💡ในสมัยพระเจ้าอชาตศัตรู( ครองราชย์ 2 ปีก่อน พ.ศ.- พ.ศ. 83) พระราชาองค์ที่ 3 แห่งแคว้นมคธ ปกครองทางตอนเหนือของอินเดีย ประวัติสำคัญที่ปรากฏใน "มหาปรินิพพานสูตร" หลังจากถวายเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว ท่านโทณพราหมณ์ ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ทะนาน ถวายให้เหล่ากษัตริย์ทั้งหลายไปสักการบูชาตามเมืองต่างๆ เมื่อกษัตริย์/เจ้าผู้ครองนครได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในเจดีย์ ณ เมืองของตนแล้ว พระมหากัสสปะเห็นว่าในอนาคต คนจะไม่เอาใจใส่บูชาสักการะ เป็นเหตุให้พระบรมสารีริกธาตุหายไป ไม่ปรากฏให้คนเห็น........👀👀

พระมหากัสสปะจึงได้ถวายคำแนะนำ แด่พระเจ้าอชาตศัตรูให้ท่านราชาประกอบพิธี "ธาตุนิทาน" คือการฝังพระธาตุ บันทึกว่า ใน พ.ศ. ๘ พระมหากัสสปะใช้อิทธิฤทธิ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองต่าง ๆ (ยกเว้นจากเมืองรามคาม)มายังเมืองกรุงราชคฤห์

พิธีการบรรจุพระบรมธาตุของ พระเจ้าอชาตศัตรู ณ กรุงราชคฤห์ครั้งนั้น

ซึ่งประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระมหากัสสปเถระ ได้อาราธนาพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกแบ่งคราวนั้นไปตามเมืองต่างๆ ทั้ง ๗ แห่ง (เว้นเมืองรามคาม) ให้เสด็จมารวมกันในพระสถูป ณ กรุงราชคฤห์

🗣🗣พระเจ้าอชาตศัตรูทรงมีพระบัญชา ให้ขุดหลุมลึก ๘๐ ศอก ⭐️ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้(ทิศอาคเนย์)ของกรุงราชคฤห์ เอาแผ่นโลหะปูข้างล่าง สร้างเรือนขนาดเล็กด้วยทองแดง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในกล่องไม้จันทน์เหลืองซ้อนกัน ๘ ชั้น แล้วบรรจุลงในสถูปไม้จันทน์เหลืองซ้อนกัน ๘ ชั้น

แล้วบรรจุลงในกล่องงา ๘ ชั้น 

บรรจุซ้อนลงในสถูปงา ๘ ชั้น บรรจุลงในกล่องแก้ว ๘ ชั้น บรรจุซ้อนลงในสถูปแก้ว ๘ บรรจุลงในกล่องทองคำ ๘ ชั้น บรรจุซ้อนลงในสถูปทองคำ ๘ ชั้น

บรรจุลงในกล่องเงิน ๘ 

บรรจุซ้อนลงในสถูปเงิน ๘ ชั้น

บรรจุลงในกล่องแก้วมณี ๘ 

บรรซ้อนจุลงในสถูปแก้วมณี ๘ ชั้น บรรจุลงในกล่องแก้วแดง ๘ บรรจุซ้อนลงในสถูปแก้วแดง ๘ ชั้น บรรจุลงในกล่องแก้วลาย ๘ ชั้น บรรจุซ้อนลงในสถูปแก้วลาย ๘ ชั้น บรรจุลงในกล่องแก้วผลึก ๘ ชั้น บรรจุซ้อนลงในสถูปแก้วผลึก ๘ ชั้น สถูปแก้วผลึกนี้จะเป็นสถูปชั้นนอก มีการจารึกข้อความไว้ว่า

"ในข้างหน้าโน้น เมื่อใด ปิยทาสกุมารได้เสวยราชย์ เป็นพระเจ้าอโศกธรรมราชา 
เมื่อนั้น พระองค์จักกระทำพระบรมธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลาย"

ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปะ อธิษฐานว่า

🌸"พวงมาลัยอย่าเหี่ยว กลิ่นหอมอย่าหาย ประทีปอย่าไหม้"🌸
แล้วให้จารึกอักษรไว้ ที่แผ่นทองว่า 
"แม้ในอนาคตกาลครั้งพระกุมารพระนามว่า อโศก จักเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช 
ท้าวเธอจักทรงกระทำพระบรมธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายไป ดังนี้".

พระราชา(พระเจ้าอชาตศัตรู)ทรงเอาเครื่องประดับทั้งหมดบูชา ทรงปิดประตูแล้วเสด็จออกไปตั้งแต่แรก. ท้าวเธอครั้นปิดประตูทองแดงแล้ว ทรงคล้องตรากุญแจไว้ที่เชือกผูก ทรงวางแท่งแก้วมณีแท่งใหญ่ไว้ที่ตรงนั้นนั่นเอง โปรดให้จารึกอักษรไว้ว่า

 "ในอนาคตกาล เจ้าแผ่นดินที่ยากจน จงถือเอาแก้วมณีแท่งนี้ 
กระทำสักการะพระบรมธาตุทั้งหลายเทอญ."

ท้าวสักกะเทวราช เรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาทรงส่งไปด้วยพระดำรัสสั่งว่า "พ่อเอ๋ย พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเก็บพระบรมธาตุแล้ว เจ้าจงตั้งกองรักษาการณ์ไว้ที่นั้น" วิสสุกรรมเทพบุตรมาประกอบหุ่นยนต์มีโครงร่างร้าย รูปไม้(หุ่นrยนต์) ถือพระขรรค์สีแก้วผลึก ในห้องพระบรมธาตุ เคลื่อนตัวได้เร็วเสมือนลม. วิสสุกรรมเทพบุตรประกอบหุ่นพยนต์แล้ว ติดลิ่มสลักไว้อันเดียวเท่านั้น เอาสิลาล้อมไว้โดยรอบ โดยอาการเสมือนเรือนสร้างด้วยอิฐ ข้างบนปิดด้วยสิลาแผ่นเดียว ใส่ฝุ่นแล้วทำพื้นให้เรียบ แล้วประดิษฐานสถูปหินไว้ บนที่นั้น.

🙏เมื่อการเก็บพระบรมธาตุเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้ว แม้พระเถระ(พระมหากัสสัปปะ)ดำรงอยู่จนตลอดอายุก็ปรินิพพาน แม้พระราชาก็เสด็จไปตามยถากรรม พวกมนุษย์แม้เหล่านั้น ก็ตายกันไป.🙏

ครั้นถึง พ.ศ. ๒๒๔ สมัยพญาอโศกราชแห่งนครอินทรปัตต์

พระเจ้าอโศกมหาราชนั้น(พ.ศ. ๒๔๐-๓๑๒ ครองราชย์ พ.ศ ๒๗๐-๓๑๑) เป็นจักรพรรดิอินเดียโบราณ แห่งราชวงศ์โมริยะหรือเมารยะ

ทรงได้ อาศัยนิโครธสามเณร ทรงได้ความเลื่อมใสในพระศาสนา โปรดให้สร้างวิหาร ๘๔,๐๐๐วิหาร แล้ว ตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่า "โยมให้สร้างวิหาร ๘๔,๐๐๐ วิหารแล้ว จักได้พระบรมธาตุมาจากไหนเล่า ท่านเจ้าข้า"

พระเถระรูปหนึ่ง อายุ ๑๒๐ ปี กล่าวว่า

"อาตมาภาพก็ไม่รู้ว่า ที่เก็บพระบรมธาตุ อยู่ที่โน้น แต่พระมหาเถระบิดาอาตมภาพ ให้อาตมภาพครั้งอายุ ๗ ขวบ ถือหีบมาลัย 
กล่าวว่า มานี่ สามเณร ระหว่างกอไม้ตรงโน้น มีสถูปหินอยู่ เราไปกันที่นั้นเถิด แล้วไปบูชา"
ท่านพูดว่า สามเณร ควรพิจารณาที่ตรงนี้.
"ถวายพระพร อาตมภาพรู้เท่านี้ พระราชาตรัสว่า ที่นั่นแหละ"

พระเจ้าอโศกจึงตรัสสั่งให้ตัด กอไม้ แล้วนำสถูปหินและฝุ่นออก ก็ทรงเห็นพื้นโบกปูนอยู่ แต่นั้นทรงทำลาย ปูนโบกและแผ่นอิฐแล้วเสด็จสู่บริเวณตามลำดับ ทอดพระเนตรเห็นทรายรัตนะ ๗ ประการ และ.....................รูปไม้ (หุ่นพยนต์) ถือดาบ เดินวนเวียนอยู่!!!!!!!😱😱😱😱

ท้าวเธอรับสั่งให้ เหล่าคนผู้ถือผีมา แม้ให้ทำการเซ่นสรวงแล้ว ก็ไม่เห็นที่สุดโต่งสุดยอดเลย 
จึงทรงนมัสการเทวดาทั้งหลายแล้วตรัสว่า 

"ข้าพเจ้ารับพระบรมธาตุเหล่านี้แล้ว บรรจุไว้ในวิหาร ๘๔,๐๐๐ วิหาร จะทำสักการะ ขอเทวดาอย่าทำอันตรายแก่ ข้าพเจ้าเลย."

ท้าวสักกะเทวราช เสด็จจาริกไปทรงเห็นพระเจ้าอโศกนั้นแล้ว เรียก วิสสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่า

"พ่อเอ๋ย พระธรรมราชาอโศก จักทรงนำพระบรมธาตุไป เพราะฉะนั้น เจ้าจงลงสู่บริเวณไปทำลายรูปไม้ (หุ่นพยนต์) เสีย วิสสุกรรม" 

เทพบุตรนั้น ก็แปลงเพศเป็นเด็กชาวบ้านไว้จุก ๕ แหยม ยืนถือธนูตรง พระพักตร์ของพระราชาแล้ว ทูลว่า "ข้าจะเป็นผู้นำท่านไปเอง มหาราชเจ้า." พระเจ้าอโศกมหาราชทรงตรัสตอบว่า "นำไปสิพ่อ."!!!!!!!!!! วิสสุกรรมเทพบุตร(เด็กชาวบ้านไว้จุก ๕ แหยม) จับศรยิงตรงที่ผูกรูปไม้(หุ่นพยนต์)นั้นแล ทำให้ทุกอย่าง กระจัดกระจายไป!!!!!!!!!!!


ครั้งนั้น พระราชาทรงถือตรากุญแจ ที่ติดอยู่ที่เชือกผูก ทอดพระเนตรเห็นแท่งแก้วมณีและเห็นอักษรจารึก ทรงเคาะซ้ำ ๆ กันก่อนให้เปิดประตู

เสด็จเข้าไปภายในเรือนประทีปที่ตามไว้ เมื่อ ๒๑๘ ปี เหล่าประทีปก็โพลงอยู่อย่างนั้นนั่นเองหาได้ดับไม่
ดอกบัวขาบก็เหมือนนำมาวางไว้ขณะนั้นเอง(เพิ่งวาง) เครื่องลาดดอกไม้ก็เหมือนลาดไว้ขณะนั้นเอง เครื่องหอมก็เหมือนเขาบด วางไว้เมื่อครู่นี้เอง!!!!!!
    • ดังคำพระมหากัสสปะอธิษฐานไว้ตอนต้น เมื่อ ๒๑๕ ปีก่อนหน้าทุกประการ******

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเว้นเพียงพระบรมธาตุที่ปกปิดไว้ในที่นั้น ทรงนำพระบรมธาตุที่เหลือทั้งหมดมา แล้วปิดเรือนพระบรมธาตุไว้เหมือนอย่างเช่นเดิม ทรงทำที่ทุกแห่งเป็นปกติอย่างเก่าแล้ว และทรงโปรดให้ประดิษฐานปาสาณเจดีย์ไว้ข้างบน จึงทรงบรรจุพระบรมธาตุไว้ในวิหาร ๘๔,๐๐๐ วิหาร ที่ทรงสร้างขึ้นจนทำให้ศาสนาพุทธเผยแพร่กว้างไกลมาถึงเรานะวันนี้


อ้างอิงจาก พระไตรปิฏก (จาก เล่ม ๑๓ อรรถกถา พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค หน้า ๔๖๕-๔๗๐ ปฐมสมันตาปาสาทิกาแปล),(อรรถกถา ฑีฆนิกาย มหาปรินิพพานสูตรที่3), คัมภีร์ถูปวงศ์, ตำนานพระบรมธาตุจอมทอง