คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


โรงเรียนวังวิเศษ[แก้]

'โรงเรียนวังวิเศษ โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวังวิเศษ) ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.เขาวิเศษ อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอสิเกา

  โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์์ ก่อตั้งขึ้นจากความคิด ความต้องการ ความร่วมใจ ของชุมชนชาวตำบลเขาวิเศษ ภายใต้การนำของกำนันหมี ศรีจันทร์ทอง พระครูอมรธรรมโฆษิต  เจ้าอาวาสวัดเขาวิเศษ นายพัว  จันแดง   ครูใหญ่โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน  และบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญ คือ นายจร เต็มสังข์  อดีตครูใหญ่
   จากการบอกเล่า  ของคนรุ่นบุกเบิกโรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์  เล่าว่า... บุคคลที่บริจาคเงินซื้อที่ดิน 35 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน คือ นายกรณี - นางปราณี  คงนคร  เจ้าของร้านอารยะ วัวแดง (พืื้นเพเป็นชาวตำบลเขาวิเศษ) และนายจร  เต็มสังข์  ได้ร่วมบริจาคเพิ่มอีกประมาณ 15 ไร่เศษ  รวมเป็นเนื้อที่ดิน 50 ไร่  358 ตารางวา
   ในช่วงบุกเบิก กำนันหมี ศรีจันทร์ทอง  ต้องระดมกำลังประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน มาปรับตกแต่งพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ถางป่า  โค่นไม้ ขุดตอ  ขุดปลวก ถมดิน  ตัดถนน 
   โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-ม.ศ.3)  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515   มีนายวิรัตน์  รักมาก  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  และมีครูผู้สอนอีก 4 คน
   ในปีแรก เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 7  โดยไม่จำกัดอายุ มีนักเรียนปีการศึกษานี้ 78 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน  ใช้ศาลาโรงฉันท์ภัตตาหารของวัดเขาวิเศษ เป็นสถานที่เรียน
   วันที่ 1  กันยายน 2516  ได้ย้ายนักเรียนจากวัดเขาพระวิเศษ มาเรียนที่อาคารหลังแรก  ซึ่งเป็นอาคารแบบ 216   ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว หลังคามุงฉากเพิ่มอีก 1 หลัง
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2525  กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อ "โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์"  เป็น "โรงเรียนวังวิเศษ"   เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งแยกเขตการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ด้วยโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวังวิเศษ
   ปี พ.ศ.2534  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนวังวิเศษ  เปิดทำการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   ปัจจุบัน โรงเรียนวังวิเศษ  มีนักเรียนจำนวน 1,062 คน  ข้าราชการครู 53 คน   พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 4  คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6 คน นักการภารโรง  2 คน  ลูกจ้าง 4 คน

--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ นายกฤตผล สักแก้ว (พูดคุยหน้าที่เขียน) 13:39, 15 มิถุนายน 2564 (ICT)