วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/9 พฤษภาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

9 พฤษภาคม: วันยุโรป/วันชูมันในสหภาพยุโรป; วันชัยในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก

สถาปัตยกรรมด้านในมหาวิหารลิงคอล์น
สถาปัตยกรรมด้านในมหาวิหารลิงคอล์น

ดูเพิ่ม: 8 พฤษภาคม9 พฤษภาคม10 พฤษภาคม