วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/4 มิถุนายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

4 มิถุนายน: วันเอกราชในตองกา (พ.ศ. 2513)

โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ

ดูเพิ่ม: 3 มิถุนายน4 มิถุนายน5 มิถุนายน