วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/3 ธันวาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

3 ธันวาคม: วันคนพิการสากล

Mars polar lander.jpg

ดูเพิ่ม: 2 ธันวาคม3 ธันวาคม4 ธันวาคม