วันคนพิการสากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันคนพิการสากล
ธงผู้ทุกพลภาพ
จัดขึ้นโดย สหประชาชาติ
ประเภทตระหนัก
ความสำคัญส่งเสริมความเข้าใจในปัญหาความทุพพลภาพ และระดมการสนับสนุนเพื่อศักดิ์ศรี สิทธิ และสวัสดิภาพของคนพิการ
วันที่3 ธันวาคม
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 1992
The Foreign and Commonwealth Office lit up in purple in honor of International Day of Persons with Disabilities in 2018

วันคนพิการสากล (3 ธันวาคม) เป็นวันสำคัญระหว่างประเทศที่สหประชาชาติส่งเสริมตั้งแต่ปี 2535 มีการเฉลิมฉลองโดยมีความสำเร็จระดับต่าง ๆ ทั่วโลก วันนี้จัดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการและการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิและความเป็นอยู่ดีของผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้จากการรวมผู้พิการเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ละปีจะเน้นปัญหาต่างกัน