วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/30 พฤศจิกายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

30 พฤศจิกายน: วันเอกราชในบาร์เบโดส (พ.ศ. 2509); วันโบนีฟาซีโอในฟิลิปปินส์; วันเมืองเพื่อชีวิต

อู ถั่น เลขาธิการสหประชาชาติ
อู ถั่น เลขาธิการสหประชาชาติ

ดูเพิ่ม: 29 พฤศจิกายน30 พฤศจิกายน1 ธันวาคม