วิกิพีเดีย:มาเพื่อสร้างสารานุกรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เสาหลักของวิกิพีเดียคือเป็นสารานุกรมบวกชุมชนผู้เขียนที่สร้างสารานุกรมนั้น หมายความว่า ผู้เขียนมีไว้เพื่อช่วยปรับปรุงบทความและเนื้อหาสารานุกรมเป็นหลัก และเข้าร่วมการอภิปรายและกระบวนการของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ที่มุ่งพัฒนาโครงการและคุณภาพของเนื้อหา และกระทำอยู่ตามขอบเขต นโยบายและพันธกิจที่ตั้งใจไว้ของโครงการ เนื่องจากวิกิพีเดียเป็นชุมชนความร่วมมือ ผู้เขียนที่มีวาระและการกระทำส่วนบุคคลดูขัดกับความมุ่งหมายของโครงการย่อมเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนเอกสิทธิ์การแก้ไข

คำว่า "มาที่นี่เพื่อสร้างสารานุกรม" เป็นกฎที่ใช้แยกแยะผู้ใช้และหน้าที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ออกจากกัน

อยู่ที่นี่เพื่อสร้างสารานุกรม[แก้]

สัญญาณว่าผู้ใช้อาจมาที่นี่เพื่อสร้างสารานุกรม ได้แก่

มีความสนใจและการพัฒนาอย่างแท้จริง 
มีความสนใจอย่างแท้จริงในการปรับปรุงเนื้อหาสารานุกรม ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสนใจอย่างกว้าง และมีการแก้ไข/การเขียนบทความหรือกิจกรรมสำคัญอย่างอื่นอย่างสำคัญ (เช่น การเขียนรหัส การตรวจบทความใหม่) นอกจากนี้ยังอาจรวมการปรับปรุงเชิงสร้างสรรค์อย่างสำคัญต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงเนื้อหา หรือบรรเทาและลดปัญหาที่ทำให้มีการเข้ามีส่วนร่วมเชิงลบต่อวิกิพีเีดย
เคารพมาตรฐานการแก้ไขแกนกลาง 
ประพฤติตนตามนโยบายที่มีการตกลงกันไว้แกนกลางเมื่อแก้ไข รวมทั้งนโยบายด้านเนื้อหาและพฤติกรรม
มุ่งสนใจการสร้างสารานุกรม 
รักษาการเข้ามีส่วนร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารานุกรมอยู่ในระดับจำกัดเมื่อเทียบกับการเข้ามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เชิงบวกและโดยตรงต่อสารานุกรม และ/หรือ กระบวนการบรรณาธิการของสารานุกรม
การปรับปรุงตนและการรับฟังบทเรียน 
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด มีความพยายามเรียนรู้จากบทเรียนที่สังเกตได้ ผู้ใช้ดูถือการแก้ไขอย่างจริงจัง และปรับปรุงความสามารถบรรณาธิการของพวกตนและคุณภาพการป้อนเข้า

ชัดเจนว่าไม่อยู่ที่นี่เพื่อสร้างสารานุกรม[แก้]

เครื่องบ่งชี้ว่าผู้ใช้คนหนึ่งชัดเจนว่าอาจมิได้อยู่ที่นี่เพื่อสร้างสารานุกรม ได้แก่:

ความสนใจตนเองอย่างแคบหรือการส่งเสริมพวกตนหรือธุรกิิจของพวกตน 
มีการเขียนบทความที่สนใจตนเองอย่างแคบหรือกิจกรรมส่งเสริมในการเขียนบทความ
สนใจวิกิพีเดียเป็นเว็บเครือข่ายสังคม 
ความสนใจหลักในวิกิพีเดียเป็นพื้นที่เครือข่ายสังคม (เรซูเม หน้าประเภทสือสังคม เป็นต้น)
รูปแบบพฤติกรรมรบกวนทั่วไป 
ประวัติพฤติกรรมรบกวนระยะยาวโดยไม่มีหรือมีสัญญาณเจตนาทางบวกเพียงเล็กน้อย
พยายามสร้างความประทับใจนอกวิกิพีเดีย 
การแก้ไขที่ตั้งใจเพื่อความมุ่งหมายเดียวในการทำให้บุคคลอื่นประทับใจหรือตลกขบขันนอกวิกิพีเดีย โดยไม่คาดมหายว่าการแก้ไขนั้นจะคงอยู่หรือไม่ใส่ใจหากถูกลบ ตัวอย่างได้แก่ การแก้ไขบทความที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของตนโดยตั้งใจกล่าวยกย่องเทพเจ้าของตน หรือแก้ไขชื่อแฟนของตนเข้าบทความ "สวย" เป็นต้น
สนใจเล็กน้อยหรือไม่สนใจทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ขาดความสนใจอย่งามากต่อการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์และแบบร่วมมือกับชุมชนที่อาจมีมุมมองแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ขาดความสนใจอย่างยิ่งในการรับฟังความกังวลโดยชอบของผู้อื่น สนใจขยายความขัดแย้งมากกว่าลดความขัดแย้งอย่างไม่สนใจพฤติกรรมสุภาพ ผลักไสผู้เขียนสร้างสรรค์ หรือแสดงความเป็นเจ้าของบทความ
มีประวัติระยะยาวหรือ "สุดขั้ว" ซึ่งส่อว่าขาดค่านิยมสำหรับเป้าประสงค์และวิธีการของโครงการอย่างมาก 
อาจรวมการไม่ใส่ใจโอกาสและคำเตือนซ้ำ ๆ