วิกิพีเดียภาษาเคชัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาเคชัว

วิกิพีเดียภาษาเคชัว เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาเคชัว เริ่มสร้างเมื่อเดิอนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาเคชัวมีบทความมากกว่า 6,000 บทความ (เมษายน 2551)