วิกิพีเดียภาษาเกชัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดียภาษาเคชัว)
Jump to navigation Jump to search
โลโกวิกิพีเดียภาษาเกชัว

วิกิพีเดียภาษาเกชัว เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาเกชัว เริ่มสร้างเมื่อเดิอนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาเกชัวมีบทความมากกว่า 6,000 บทความ (เมษายน 2551)