วิกิพีเดียภาษาเกลิกสกอต

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาเกลิกสกอต

วิกิพีเดียภาษาเกลิกสกอต เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาเกลิกสกอต ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาเกลิกสกอตมีบทความมากกว่า 13,000 บทความ (2558)

แหล่งข้อมูลอื่น[edit]