วัดใหม่คูมอญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดใหม่คูมอญ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดใหม่คูมอญ, วัดทุ่งสามัคคี
ที่ตั้งตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุภาจารโสภิต
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดใหม่คูมอญ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดใหม่คูมอญ เดิมชื่อ วัดทุ่งสามัคคี ชาวบ้านเรียกว่า "วัดใหม่คูมอญ" ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านจึงได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดใหม่คูมอญ" ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 วัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 ตั้งวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ผู้บริจาคที่ดิน คือนางบุญธรรม สารโภค และนางยี่ จันทร์ทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522[1]

วัดใหม่คูมอญ เป็นวัดประจำหมู่บ้าน เป็นวัดมอญใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี เป็นวัดที่จัดบวชศีลจาริณีในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจำตลอดปี และจัดบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเป็นประจำ

หอระฆังวัดใหม่คูมอญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ทาสีขาวแดงและสีทอง หลังคาประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ปูนปั้น ยอดเป็นทรงระฆังคว่ำ เน้นสีทองเป็นหลัก[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระใบฎีกาจรัญ ธมฺมวิจาโร พ.ศ. 2516–2537
  • พระอธิการบุญสม จิรธมโม พ.ศ. 2538–2543
  • พระครูสุภาจารโสภิต พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดใหม่คูมอญ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "หอระฆังวัดใหม่คูมอญ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.