วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
Map
ที่ตั้งเลขที่ 58 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดใหญ่ศรีสุพรรณ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระศรีสุธรรมเมธี (อุ้น ปณฺฑิโต ป.ธ.9)[1]

วัดใหญ่ศรีสุพรรณสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2290 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชาวบ้านเรียก วัดใหญ่ ที่เรียกว่าวัดใหญ่เพราะผู้พี่ได้สร้างขึ้นมีนามว่า เจ้าขรัวทอง ขณะที่ผู้น้องหรือเจ้าขรัวเงิน สร้างวัดน้อยหรือวัดหิรัญรูจีวรวิหาร คำว่า สุพรรณ ในชื่อวัดแปลว่า "ทอง" ซึ่งหมายถึงผู้สร้างวัด[2] วัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เริ่มในปี พ.ศ. 2498 ในสมัยพระครูประสาทธรรมกิจเป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2298 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2310

อาคารเสนาสนะในวัด ได้แก่ พระอุโบสถทรงไทยโบราณ เดิมไม่มีช่อฟ้า ต่อมาซ่อมแซมจึงได้มีช่อฟ้า หน้าบันลายดอกไม้ พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระพุทธศิลาแดงปางสมาธิฉาบปูนและปิดทอง มีศาลาการเปรียญ 2 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ มีช่อฟ้าหน้าบันเป็นรูปเทพนม[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดใหญ่ศรีสุพรรณ". พระสังฆาธิการ.
  2. วัชรา คลายนาทร. (2545, มกราคม–มิถุนายน). วัดใหญ่ศรีสุพรรณและวัดหิรัญรูจีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชินุกูลแห่งราชวงศจักรี. ทีทัศน์วัฒนธรรม, 2 (1), 4-7
  3. "คู่มือข้อมูลท้องถิ่นธนบุรี". p. 25–26.